Tìm hiểu ngành Huấn luyện thể thao

1036

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Huấn luyện thể thao bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành huấn luyện thể thao

1. Giới thiệu chung về ngành Huấn luyện thể thao

Mã ngành: 7140207

Ngành Huấn luyện thể thao là một trong những ngành học năng khiếu dành cho thí sinh có thế mạnh về thể thao.

Sinh viên theo học ngành Huấn luyện thể thao sẽ được đào tạo các kiến thức và kỹ năng chuyên môn để trở thành một huấn luyện viên thể thao với năng lực chuyên sâu lĩnh vực thể thao và có thể vận dụng các kiến thức đó trong huấn luyện, tập luyện.

2. Các trường tuyển sinh ngành Huấn luyện thể thao

Các trường tuyển sinh ngành Huấn luyện thể thao năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Huấn luyện thể thao

Điểm chuẩn ngành Huấn luyện thể thao năm 2021 của các trường đại học trên hiện chưa có thống kê cụ thể.

4. Các khối xét tuyển ngành Huấn luyện thể thao

Các tổ hợp môn xét tuyển ngành Huấn luyện thể thao bao gồm:

 • Mã tổ hợp môn T00: Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao
 • Mã tổ hợp môn T01: Toán, Văn, Năng khiếu TDTT
 • Mã tổ hợp môn T03: Văn, Địa, Năng khiếu TDTT
 • Mã tổ hợp môn T04: Toán, Lý, Năng khiếu TDTT
 • Mã tổ hợp môn T05: Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT
 • Mã tổ hợp môn T08: Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT
 • Mã tổ hợp môn M08: Văn, NK 1, NK 2

5. Chương trình đào tạo ngành Huấn luyện thể thao

Khung chương trình học ngành Huấn luyện thể thao của trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh như sau:

Phần Nội dung học
I CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh
5 Ngoại ngữ 1
6 Ngoại ngữ 2
7 Tin học đại cương
8 Tâm lý học đại cương
9 Thống kê toán học
10 Phương pháp nghiên cứu khoa học
11 Quản lý hành chính nhà nước
12 Pháp luật đại cương
13 Giáo dục quốc phòng và An ninh 1
14 Giáo dục quốc phòng và An ninh 2
15 Giáo dục quốc phòng và An ninh 3
II CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
Học phần bắt buộc
16 Tâm lý học thể dục thể thao
17 Giáo dục học thể dục thể thao
18 Sinh lý thể dục thể thao 1
19 Sinh lý thể dục thể thao 2
20 Giải phẫu thể dục thể thao
21 Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao 1
22 Lý luận và phương pháp huấn luyện thể thao 2
23 Quản lý thể thao thành tích cao
24 Hồi phục thể thao
Học phần tự chọn (Chọn 13/29 tín chỉ)
25 Đường lối Thể dục thể thao của Đảng cộng sản Việt Nam
26 Vệ sinh thể dục thể thao
27 Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất
28 Tâm lý lứa tuổi
29 Kinh tế học thể dục thể thao
30 Y học thể dục thể thao
31 Đo lường thể thao
32 Marketing thể thao
33 Xã hội học thể dục thể thao
34 Dinh dưỡng thể thao
35 Sinh cơ thể dục thể thao
36 Di truyền học và tuyển chọn
37 Lịch sử thể dục thể thao
38 Văn hóa thể thao
II CÁC MÔN KIẾN THỨC NGÀNH
39 Bắt buộc
40 Lý luận và phương pháp huấn luyện Điền kinh 1
41 Lý luận và phương pháp huấn luyện Điền kinh 2
42 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể dục 1
43 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể dục 2
44 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bơi lội 1
45 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bơi lội 2
46 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng đá
47 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng rổ
48 Lý luận và phương pháp huấn luyện Cử tạ
49 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 1
50 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 1
51 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá 1
52 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 1
53 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 1
54 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 1
55 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 1
56 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 1
57 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 1
58 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 1
59 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 1
60 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 1
61 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 1
62 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 1
63 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 1
64 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 2
65 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 2
66 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá 2
67 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 2
68 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 2
69 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 2
70 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 2
71 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 2
72 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 2
73 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 2
74 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 2
75 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 2
76 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 2
77 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 2
78 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 2
79 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 3
80 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 3
81 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá 3
82 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 3
83 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 3
84 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 3
85 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 3
86 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 3
87 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 3
88 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 3
89 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 3
90 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 3
91 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 3
92 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 3
93 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 3
94 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 4
95 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 4
96 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá
97 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 4
98 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 4
99 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 4
100 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 4
101 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 4
102 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 4
103 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 4
104 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 4
105 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 4
106 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 4
107 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 4
108 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 4
109 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 5
110 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 5
111 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá 5
112 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 5
113 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 5
114 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 5
115 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 5
116 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 5
117 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 5
118 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 5
119 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 5
120 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 5
121 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 5
122 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 5
123 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 5
124 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng bàn 6
125 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng chuyền 6
126 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng đá 6
127 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bơi lội 6
128 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng ném 6
129 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bóng rổ 6
130 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Bắn súng 6
131 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cầu lông 6
132 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Cờ vua 6
133 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Điền kinh 6
134 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Quần vợt 6
135 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Thể dục 6
136 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Vật 6
137 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Võ 6
138 Lý luận và phương pháp huấn luyện Thể thao chuyên ngành Golf 6
Học phần tự chọn
139 Lý luận và phương pháp huấn luyện Trò chơi vận động
140 Lý luận và phương pháp huấn luyện Cầu lông
141 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng chuyền
142 Lý luận và phương pháp huấn luyện Võ
143 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng ném
144 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bóng bàn
145 Lý luận và phương pháp huấn luyện Cờ vua
146 Lý luận và phương pháp huấn luyện Bắn súng
147 Lý luận và phương pháp huấn luyện Vật
148 Lý luận và phương pháp huấn luyện Quần vợt
149 Lý luận và phương pháp huấn luyện Đá cầu
150 Lý luận và phương pháp huấn luyện Golf
Thực tập nghiệp vụ và khóa luận tốt nghiệp
151 Thực tập nghiệp vụ lần 1
152 Thực tập nghiệp vụ lần 2
153 Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần chuyên môn thay thế
Học phần chuyên môn thay thế:
154 Lý luận và phương pháp Thể thao thành tích cao
155 Y sinh học thể dục thể thao

6. Việc làm ngành Huấn luyện thể thao

Các công việc bạn có thể bắt đầu thử sức sau khi tốt nghiệp ngành Huấn luyện thể thao như sau:

 • Nhân viên tại các trung tâm thể thao
 • Huấn luyện viên cá nhân: Tư vấn về tình trạng cơ thể cho khách hàng, tư vấn các gói PT, lên lịch tập luyện cho khách, hướng dẫn khách hàng tập luyện đúng tư thế, chế độ dinh dưỡng, đánh giá thể trạng của khách hàng và thiết kế chương trình luyện tập cá nhân để đáp ứng mục tiêu của khách hàng…
 • Huấn luyện viên thể hình
 • Biên tập viên thể thao: Khai thác thông tin, viết tin bài về tình hình các môn thể thao trong và ngoài nước
 • Giáo viên thể dục: Xây dựng kế hoạch dạy học môn Thể dục cho học sinh các lớp tiểu học, THCS, THPT phù hợp với yêu cầu của nhà trường và tổ bộ môn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây