Ngành Hóa học

836

Hóa học là một trong những ngành khoa học tự nhiên quan trọng nhất, nghiên cứu về các cấu trúc, tính chất và tương tác của chất trong các quá trình hóa học và vật lý, và đóng vai trò quan trọng trong đời sống và phát triển của con người.

nganh hoa hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Hóa học là một ngành nghiên cứu về những nguyên tắc và quá trình của các phản ứng hóa học. Nó bao gồm những nghiên cứu về các chất hữu cơ, các phản ứng hóa học, các định luật về phản ứng hóa học và các chất đại cương.

Nghiên cứu trong lĩnh vực này có ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác, bao gồm công nghệ, y tế, sinh học và tài nguyên môi trường.

Ngành Hóa học có mã ngành là 7440112.

2. Các trường có ngành Hóa học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Hóa học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Hóa học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Hóa học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Hóa học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Ngoại ngữ B1: Tiếng Anh B1/ Tiếng Pháp B1/ Tiếng Trung B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 7
Các học phần bắt buộc 2
9 Tin học cơ sở 2
10 Các học phần tự chọn 5/15
11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
12 Khoa học trái đất và sự sống 3
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14 Nhập môn Internet kết nối vạn vật 2
15 Nhập môn phân tích dữ liệu 2
16 Nhập môn Robotics 3
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 30
Các học phần bắt buộc 28
17 Đại số tuyến tính 3
18 Giải tích 1 3
19 Giải tích 2 3
20 Xác suất thống kê 3
21 Cơ – Nhiệt 3
22 Điện – Quang 3
23 Thực hành Vật lý đại cương 2
24 Hóa học đại cương 1 3
25 Hóa học đại cương 2 3
26 Thực hành hóa học đại cương 2 2
Các học phần tự chọn 2/6
27 Anh văn chuyên ngành Toán 2
28 Anh văn chuyên ngành Lý 2
29 Anh văn chuyên ngành Hóa 2
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 41
Các học phần bắt buộc 29
30 Hóa học vô cơ 1 3
31 Thực tập hóa học vô cơ 1 2
32 Hóa học hữu cơ 1 4
33 Thực tập hóa học hữu cơ 1 2
34 Hóa học hữu cơ 2 3
35 Cơ sở hóa học phân tích 3
36 Thực tập hóa học phân tích 2
37 Hóa lý 1 3
38 Thực tập hóa lý 1 2
39 Hóa lý 2 5
Các học phần tự chọn 2/6
40 Thực tập hóa học hữu cơ 2 2
41 Thực tập hóa học hữu cơ 3 2
42 Thực tập hóa lý 2 2
43 Thực tập hóa lý 3 2
44 Các phương pháp phân tích cấu trúc và định lượng 4
45 Thực tập các phương pháp phân tích cấu trúc và định lượng 2
46 Các phương pháp phân tích công cụ 3
47 Thực tập các phương pháp phân tích công cụ 2
48 Các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hóa học 3
49 Thực tập các phương pháp vật lý và hóa lý ứng dụng trong hóa học 2
50 Hóa học các hợp chất cao phân tử 2
51 Hóa keo 2
52 Các phương pháp phân tích hiện đại 3
53 Cơ sở hóa sinh 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 41
Các học phần bắt buộc 22
54 Hóa học vô cơ 2 3
55 Cơ sở hóa học vật liệu 3
56 Hóa kỹ thuật 3
57 Thực tập hóa kỹ thuật 2
58 Đối xứng phân tử và lý thuyết nhóm 3
59 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
60 Niên luận 2
61 Thực tập hướng nghiệp 3
Các học phần tự chọn 12/95
62 Hóa học môi trường 3
63 Thực tập hóa vô cơ 2 2
64 Hóa học dầu mỏ 3
65 Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc trong hóa vô cơ 3
66 Hóa học phức chất 3
67 Vật liệu vô cơ 3
68 Vật liệu nano và composit 3
69 Hóa sinh vô cơ 3
70 Hóa học các nguyên tố hiếm 3
71 Hóa học các nguyên phóng xạ 3
72 Hóa vô cơ ứng dụng 3
73 Xử lý mẫu trong hóa phân tích 2
74 Các phương pháp phân tích điện hóa 3
75 Các phương pháp phân tích quang học 2
76 Các phương pháp tách trong phân tích 3
77 Phân tích sinh hóa 2
78 Thống kê ứng dụng trong hóa phân tích 2
79 Các phương pháp phân tích không xử lý mẫu 2
80 Phương pháp phân tích điện di 2
81 Ứng dụng phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ 3
82 Tổng hợp hữu cơ 3
83 Xúc tác hữu cơ 3
84 Hóa học các hợp chất thiên nhiên 3
85 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ hiện đại 3
86 Hóa lý hữu cơ 3
87 Phương pháp phân tích sắc ký trong hóa học hữu cơ 3
88 Nhiệt động học thống kê 3
89 Động học điện hóa 3
90 Lý thuyết xúc tác và ứng dụng 3
91 Hóa lý các hợp chất cao phân tử 3
92 Tin học ứng dụng trong hóa học 3
93 Quang phổ phân tử 3
94 Hóa học bề mặt và ứng dụng 3
95 Mô phỏng các quá trình hóa học và hóa lý bằng máy tính 3
c Khóa luận tốt nghiệp/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7
96 Khóa luận tốt nghiệp 7
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7/15
97 Hóa học vô cơ nâng cao 3
98 Hóa học phân tích nâng cao 4
99 Hóa học hữu cơ nâng cao 4
100 Động học và xúc tác 4

5. Việc làm ngành hóa học sau khi ra trường

Ngành hóa học có rất nhiều cơ hội việc làm tại Việt Nam, với những công ty liên quan đến ngành hóa học như các công ty sản xuất hóa chất, công ty dịch vụ xử lý chất thải, các công ty chế tạo thuốc, công ty dịch vụ y tế.

Ngoài ra, các chuyên gia hóa học cũng có thể làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sản xuất, quản lý sản xuất, kiểm nghiệm và đánh giá chất lượng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây