Ngành Hệ thống thông tin

596

Ngành Hệ Thống Thông Tin là một trong những lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất hiện nay. Nó tập trung vào việc xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin đa dạng và phức tạp.

Hệ Thống Thông Tin giúp cho các doanh nghiệp và tổ chức cải thiện hiệu suất và hiệu quả quản lý bằng cách cung cấp thông tin chính xác và liên tục. Nó cũng hỗ trợ cho các nhu cầu về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Từ việc xử lý dữ liệu cho tới việc thiết kế và phát triển các hệ thống, ngành Hệ Thống Thông Tin cung cấp cho chúng ta các kỹ năng và kiến thức quan trọng để đáp ứng nhu cầu của xã hội về công nghệ

nganh nghe thong thong tin

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Hệ thống thông tin là một ngành đào tạo chuyên sâu về các kỹ thuật và công nghệ liên quan đến hệ thống thông tin, bao gồm các lĩnh vực như lập trình, mạng máy tính, quản trị dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ liên quan đến internet.

Ngành học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc xây dựng, quản lý và bảo vệ hệ thống thông tin của các doanh nghiệp và tổ chức.

Ngành Hệ thống thông tin có mã ngành là 7480104.

2. Các trường có ngành Ngành Hệ thống thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Ngành Hệ thống thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Ngành Hệ thống thông tin

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Ngành Hệ thống thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học

4. Chương trình đào tạo ngành Ngành Hệ thống thông tin

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 45
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Triết học Mác – Lênin 3
3 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
6 Giải tích 4
7 Đại số tuyến tính 3
8 Cấu trúc rời rạc 4
9 Xuất suất thống kê 3
10 Nhập môn lập trình 4
11 Anh văn 1 4
12 Anh văn 2 4
13 Anh văn 3 4
14 Giáo dục thể chất
15 Giáo dục quốc phòng
16 Kỹ năng nghề nghiệp 2
17 Pháp luật đại cương 2
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 83
 a Kiến thức cơ sở nhóm ngành
18 Lập trình hướng đối tượng 4
19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4
20 Cơ sở dữ liệu 4
21 Nhập môn mạng máy tính 4
22 Tổ chức và cấu trúc máy tính 2
23 Hệ điều hành 4
24 Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin 1
b Nhóm các môn học ngành Hệ thống thông tin
25 Xây dựng HTTT trên các framework 4
26 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 4
27 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4
28 Quản lý dự án công nghệ thông tin 4
29 Lập trình Java 4
30 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 4
31 Phát triển ứng dụng web 4
32 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 3
33 Cơ sở dữ liệu phân tán 4
34 Khai thác dữ liệu 4
35 Kho dữ liệu và OLAP 3
36 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3
Các học phần tự chọn (tích lũy đủ 8 TC) 8
37 Công nghệ Internet of things hiện đại 3
38 Hệ thống thông tin kế toán 4
39 Hệ hỗ trợ quyết định 3
40 Thương mại điện tử 3
41 Hệ thống thông tin quản lý 3
42 Phân tích không gian 4
43 Hệ cơ sở dữ liệu không gian 4
44 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 4
45 An toàn và bảo mật Hệ thống thông tin 3
46 Sinh tin học (Bioinformatics) 3
47 Nhập môn quản trị chuỗi cung ứng 4
48 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 3
III KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP 12
49 Thực tập doanh nghiệp 2
50 khóa luận tốt nghiệp 10
Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp cần học các môn thay thế
51 Điện toán đám mây 3
52 Dữ liệu lớn 4
53 Mạng xã hội 3

5. Việc làm ngành hệ thống thông tin sau khi ra trường

Ngành Hệ thống thông tin là một ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nó bao gồm các lĩnh vực như: xây dựng hệ thống, quản trị hệ thống, phát triển phần mềm, an ninh mạng và quản lý dữ liệu.

Cơ hội việc làm ngành hệ thống thông tin rất đa dạng và có khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai, bao gồm các vị trí như: nhà phát triển phần mềm, quản trị hệ thống, kỹ sư hệ thống, an ninh mạng, quản lý dữ liệu, chuyên gia mạng, chuyên gia an ninh…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây