Ngành Hàn Quốc học

581

Hàn Quốc Học là một lĩnh vực nghiên cứu vô cùng thú vị. Sự phát triển kinh tế vượt bậc của Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực khiến khiến cho ngày càng có nhiều người quan tâm và lựa chọn học ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc.

nganh han quoc hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Hàn Quốc học là một ngành học trong lĩnh vực xã hội học và nhằm nghiên cứu về văn hóa, xã hội, lịch sử và ngôn ngữ của Hàn Quốc. Người học ngành này sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về văn hóa, lịch sử và xã hội Hàn Quốc, cũng như cách Hàn Quốc liên kết với các nước khác trên thế giới.

Để học ngành Hàn Quốc học, bạn cần có sự quan tâm đến văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, cũng như khả năng tiếng Hàn cơ bản để có thể hiểu rõ nội dung các bài giảng và tài liệu học tập.

Ngành Hàn Quốc học có mã ngành là 7310614.

2. Các trường có ngành Hàn Quốc học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Hàn Quốc học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Hàn Quốc học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Hàn Quốc học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn
  • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Hàn Quốc học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 28
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Tiếng Hàn B1 2
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 32
a Các học phần bắt buộc 26
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Logic học đại cương 3
13 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14 Tâm lý học đại cương 3
15 Xã hội học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
b Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn Năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập Quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 27
a Các học phần bắt buộc 18
27 Tiếng Hàn cho khoa học xã hội và nhân văn 1 4
28 Tiếng Hàn cho khoa học xã hội và nhân văn 2 5
29 Khởi nghiệp 3
30 Khu vực học đại cương 3
31 Nhập môn Nghiên cứu Hàn Quốc 3
b Các học phần tự chọn 9/33
32 Lịch sử phương Đông 3
33 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông 3
34 Văn hóa, văn minh phương Đông 3
35 Kinh tế Đông Bắc Á 3
36 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3
37 Nhập môn quản trị văn phòng 3
38 Văn hóa du lịch 3
39 Tâm lý học quản lý 3
40 Văn hóa tổ chức 3
41 Tâm lí học xã hội 3
42 Nghệ thuật học đại cương 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 19
a Các học phần bắt buộc 10
43 Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại 2
44 Tiếng Hàn nâng cao 1 4
45 Tiếng Hàn nâng cao 2 4
b Các học phần tự chọn 9/30
Kiến thức chuyên sâu của ngành 6/18
46 Tiếng Hàn chuyên ngành (Lịch sử) 3
47 Tiếng Hàn chuyên ngành (Thương mại) 3
48 Tiếng Hàn chuyên ngành (Văn hóa) 3
49 Tiếng Hàn chuyên ngành (Chính trị – Xã hội) 3
50 Tiếng Hàn chuyên ngành (Du lịch) 3
51 Tiếng Hàn chuyên ngành (Báo chí truyền thông) 3
Kiến thức liên ngành 3/12
52 Nghiệp vụ thư ký văn phòng 3
53 Kinh doanh quốc tế 3
54 Kỹ năng quản lý 3
55 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3
IV KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 47
a Các học phần bắt buộc 25
56 Địa lý Hàn Quốc 3
57 Xã hội Hàn Quốc 3
58 Văn hóa Hàn Quốc 3
59 Lịch sử Hàn Quốc 3
60 Tiếng Hàn nâng cao 3 4
61 Đối dịch Hàn – Việt 3
62 Kỹ năng thảo luận và thuyết trình tiếng Hàn 3
63 Giao tiếp liên văn hóa Hàn-Việt 3
b Các học phần tự chọn 12/22
64 Nghệ thuật Hàn Quốc 2
65 Quan hệ liên Triều 2
66 Đọc hiểu tác phẩm văn học Hàn Quốc 2
67 Di sản văn hóa Hàn Quốc 2
68 Văn hoá doanh nghiệp Hàn Quốc 2
69 Hán – Hàn cơ sở 2
70 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc 2
71 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc 2
72 Kinh tế và xã hội tiêu dùng Hàn Quốc 2
73 Quan hệ quốc tế Hàn Quốc 2
74 Lịch sử văn học Hàn Quốc 2
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
75 Niên luận 2
76 Thực tập, thực tế 3
77 Khóa luận tốt nghiệp
Học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp  5
78 Ứng dụng tiếng Hàn tổng hợp 3
79 Hàn Quốc đương đại 2

5. Việc làm ngành Hàn Quốc học sau khi ra trường

Các công việc trong lĩnh vực ngôn ngữ Hàn Quốc đa dạng, bao gồm giảng dạy, dịch thuật, phiên dịch, biên tập, nghiên cứu, phát triển chương trình giảng dạy và viết sách về ngôn ngữ Hàn Quốc.

Ngoài ra, ngành còn cần người có khả năng giao tiếp và hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp và tổ chức trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại với Hàn Quốc.

Các ứng dụng của tiếng Hàn Quốc ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, giáo dục và nghiên cứu khoa học, do đó nhu cầu về ngành ngôn ngữ Hàn Quốc cũng tăng cao.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây