Tìm hiểu ngành Giáo dục mầm non

1296

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Giáo dục mầm non bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

ngành giáo dục mầm non

1. Thông tin chung ngành Giáo dục mầm non

Ngành Giáo dục mầm non hay Sư phạm Mầm non (Mã ngành: 7140201) là ngành học đào tạo cử nhân kiến thức khoa học giáo dục mầm non về tổ chức quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Các kiến thức và kỹ năng yêu cầu đạt được bao gồm:

 • Kiến thức về tâm lí học và giáo dục mầm non
 • Kỹ năng tổ chức hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
 • Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non và quản lý trẻ mầm non

Cử nhân tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non có khả năng:

 • Tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ mầm non như vệ sinh trẻ, vệ sinh môi trường học, xây dựng chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, phát hiện và xử lí sơ cứu các vấn đề liên quan tới sức khỏe của trẻ.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non như hoạt động lễ hội, phát triển ngôn ngữ, làm quen biểu tượng toán học, hoạt động âm nhạc, mỹ thuật và giáo dục thể chất.

2. Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non năm 2022 như sau:

2.1 Đào tạo đại học

Các trường đại học tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non hệ đại học chính quy năm 2022:

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Khu vực miền Nam

2.1 Đào tạo Cao đẳng

Các trường đại học hoặc cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non hệ cao đẳng chính quy năm 2022:

 • Trường Đại học Hạ Long (hệ cao đẳng)
 • Trường Đại học Thái Nguyên Phân hiệu Lào Cai (hệ CĐ)
 • Trường Đại học Phạm Văn Đồng (hệ cao đẳng)
 • Trường Đại học Bạc Liêu (hệ cao đẳng)
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
 • Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
 • Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc
 • Trường Cao đẳng Sơn La

3. Điểm chuẩn ngành Giáo dục mầm non

Điểm chuẩn ngành Giáo dục mầm non năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 19.0 – 27.5 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối xét tuyển ngành Giáo dục mầm non

Các khối thi có thể sử dụng để xét tuyển ngành Giáo dục mầm non như sau:

 • Tổ hợp xét tuyển M00: Toán, Văn, Đọc diễn cảm – Hát
 • Tổ hợp xét tuyển M01: Văn, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát – Nhạc
 • Tổ hợp xét tuyển M02: Văn, Địa, Đọc diễn cảm, Hát, Kể chuyện
 • Tổ hợp xét tuyển M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
 • Tổ hợp xét tuyển M05: Văn, Sử, NK1
 • Tổ hợp xét tuyển M06: Văn, Toán, Năng khiếu
 • Tổ hợp xét tuyển M07: Văn, Địa, Đọc diễn cảm, Hát
 • Tổ hợp xét tuyển M08: Văn, Đọc kể diễn cảm, Hát
 • Tổ hợp xét tuyển M09: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát
 • Tổ hợp xét tuyển M10: Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non
 • Tổ hợp xét tuyển M11: Văn, Anh, NK1
 • Tổ hợp xét tuyển M13: Toán, Sinh, Năng khiếu
 • Tổ hợp xét tuyển M14: Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát
 • Tổ hợp xét tuyển N00: Văn, Thẩm âm, Hát
 • Tổ hợp xét tuyển C14: Văn, Toán, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển C19: Văn, Lịch sử, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển C20: Văn, Địa lí, GDCD
 • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp xét tuyển C00: Văn, Sử, Địa
 • Tổ hợp xét tuyển D01: Văn, Toán, tiếng Anh

5. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non

Khung chương trình học ngành Giáo dục mầm non Khóa 47 năm 2021 của trường Đại học Sư phạm TPHCM như sau:

Phần Nội dung học phần
I HỌC PHẦN CHUNG
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Pháp luật đại cương
5 Tâm lý học đại cương
6 Ngoại ngữ HP1
7 Ngoại ngữ HP2
8 Ngoại ngữ HP3
9 Tin học căn bản
10 Giáo dục thể chất 1
11 Giáo dục thể chất 2
12 Giáo dục thể chất 3
13 Giáo dục QP – HP1
14 Giáo dục QP – HP2
15 Giáo dục QP – HP3
16 Giáo dục QP – HP4
II HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
1. Cơ sở ngành
Các học phần bắt buộc
17 Giáo dục học đại cương
18 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
19 Mỹ thuật cơ bản
20 Âm nhạc cơ bản
21 Múa cơ bản
22 Sinh lý đại cương và Sinh lý trẻ em
23 Toán cơ sở (Mầm non)
24 Tiếng Việt (Mầm non)
25 Văn học thiếu nhi (Mầm non)
Các học phần tự chọn (Chọn 4 tín chỉ)
26 Mỹ thuật phần non
27 Hướng dẫn vẽ theo chủ đề
28 Âm nhạc mầm non
29 Múa mầm non
30 Dàn dựng chương trình ca múa, nhạc mầm non
31 Văn học dân gian (Mầm non)
2. Chuyên ngành
Các học phần bắt buộc
32 Nhập môn nghề giáo viên (Mầm non)
33 Bệnh trẻ em và sơ cấp cứu
34 Dinh dưỡng trẻ em
35 Vệ sinh trẻ em
36 Tâm lý học mầm non 1
37 Tâm lý học mầm non 2
38 Giáo dục học mầm non
39 Tổ chức hoạt động vui chơi
40 Lý luận dạy học mầm non
41 Phát triển chương trình giáo dục mầm non
42 Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non
43 Phương pháp khám phá khoa học và xã hội
44 Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán
45 Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
46 Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học
47 Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
48 Phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ mầm non
49 Cách tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non
50 Đánh giá trong giáo dục mầm non
Các học phần tự chọn (Chọn 8 tín chỉ)
51 Xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ mầm non
52 Tìm kiếm và sử dụng các nguồn tư liệu trong dạy học mầm non
53 Đồ chơi trẻ em
54 Giao tiếp sư phạm mầm non
55 Các mô hình giáo dục mầm non trên thế giới
56 Gia đình, cộng đồng và trẻ thơ
57 Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông
58 Giáo dục hòa nhập
III HỌC PHẦN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP
59 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
60 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
61 Thực tập sư phạm
IV KHÓA LUẬN HOẶC HỌC PHẦN THAY THẾ
Sinh viên chọn 1 trong các hình thức sau:
62 Lựa chọn 1: Thực hiện 1 khóa luận tốt nghiệp
Lựa chọn 2: Tích lũy 2 học phần với thời lượng 6 tín chỉ từ các học phần dưới đây:
63 Các lý thuyết về sự phát triển tâm lý trẻ em
64 Thiết kế và sử dụng môi trường giáo dục trong trường mầm non
65 Quản lý và lãnh đạo giáo dục mầm non
V TỰ CHỌN TỰ DO

6. Việc làm ngành Giáo dục mầm non

Cử nhân ngành Giáo dục mầm non sau khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm như sau:

 • Giáo viên tại các trường mầm non, trường mẫu giáo và nhà trẻ
 • Công tác quản lý giáo dục mầm non các cấp, giáo dục trẻ tại xã, phường…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây