Tìm hiểu về ngành Giáo dục học

866

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Giáo dục học bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Giáo dục học và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

1. Thông tin chung ngành Giáo dục học

Ngành Giáo dục học (Mã ngành: 7140101) là ngành học trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng của một nhà giáo dục học gồm các kiến thức cốt lõi về khoa học xã hội và nhân văn, đây chính là gốc rễ của sự phát triển các giá trị tiến bộ của giáo dục.

Sinh viên theo học ngành Giáo dục được đào tạo toàn diện để hình thành và phát triển các năng lực nghiên cứu giáo dục, giảng dạy giáo dục phát triển bền vững, tích hợp công nghệ và trong giáo dục.

2. Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục học

Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục học năm 2022 như sau:

Khu vực miền Bắc

3. Điểm chuẩn ngành Giáo dục học

Điểm chuẩn ngành Giáo dục học năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 15.0 – 22.15 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối thi ngành Giáo dục học

Các khối thi có thể sử dụng để xét tuyển ngành Giáo dục học như sau:

 • Tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Tổ hợp C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
 • Tổ hợp C01 (Văn, Toán, Vật lý)
 • Tổ hợp C14 (Văn, Toán, GDCD)
 • Tổ hợp C15 (Văn, Toán, KHXH)
 • Tổ hợp C19 (Văn, Lịch sử, GDCD)
 • Tổ hợp D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)

5. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục học

Khung chương trình học ngành Giáo dục học của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

Phần Nội dung học
I KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Kiến thức chung
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
4 Tiếng Anh 1
5 Tiếng Anh 2
6 Logic học
7 Pháp luật đại cương
8 Tin học cơ sở
9 Giáo dục thể chất
10 Giáo dục quốc phòng – an ninh
Kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
Các học phần bắt buộc
11 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
12 Thống kê trong KHXH
Các học phần tự chọn
13 Môi trường và con người
14 Đại cương dân tộc và tôn giáo
15 Dân số và phát triển
16 Cơ sở Văn hóa Việt Nam
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
Kiến thức cơ sở ngành
Các học phần bắt buộc
17 Tâm lý học đại cương
18 Xã hội học đại cương
19 Giáo dục học đại cương
20 Công tác xã hội đại cương
21 Tâm lý học phát triển
22 Tâm lý học giáo dục
23 Lý thuyết Đo lường và Đánh giá
24 Lịch sử giáo dục
Các học phần tự chọn (Chọn 9/18 tín chỉ sau):
25 Tâm lý học xã hội
26 Tâm lý học tham vấn
27 Xã hội học giáo dục
28 Kỹ năng tổ chức sự kiện
29 Kỹ năng giao tiếp
30 Tâm lý học dạy học
Kiến thức ngành
Các học phần bắt buộc
31 Lý luận dạy học
32 Lý luận giáo dục
33 Giáo dục học mầm non
34 Giáo dục học phổ thông
35 Giáo dục học Đại học
36 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
37 Phương pháp dạy học Giáo dục học
38 Giáo dục sức khỏe sinh sản
39 Giáo dục kỹ năng sống
40 Giáo dục hành vi lệch chuẩn
41 Tham vấn học đường
42 Giáo dục gia đình
43 Giáo dục giá trị
44 Tiếng Anh chuyên ngành
Các học phần tự chọn (chọn theo nhóm chuyên môn của các ngành sau 12/18 TC):
Chuyên môn về Tham vấn và công tác xã hội
45 Giáo dục sớm
46 Giáo dục hướng nghiệp
47 Tâm bệnh lý trẻ em và thanh thiếu niên
48 Tư vấn nghề nghiệp và việc làm
49 Công tác xã hội với nhóm
50 Công tác xã hội với cá nhân
Chuyên môn về Giảng dạy và Tổ chức hoạt động giáo dục
51 Giáo dục giới tính
52 Lý luận dạy học
53 Công nghệ dạy học
54 Lý luận dạy học đại học
55 Giáo dục hòa nhập
56 Phương pháp và kỹ thuật dạy học
Chuyên môn về Đánh giá trong giáo dục
57 Đánh giá nghiên cứu khoa học
58 Đánh giá chương trình đào tạo
59 Đánh giá hoạt động dạy học
60 Đánh giá theo năng lực người học
61 Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập
62 Đánh giá hoạt động giáo dục
Kiến thức thực tập nghiệp vụ
63 Thực tập 1
64 Thực tập 2
Khóa luận
65 Khóa luận

6. Việc làm ngành Giáo dục học

Cử nhân tốt nghiệp Giáo dục học có nhiều cơ hội nghề nghiệp phù hợp với ngành học bao gồm các công việc như sau:

 • Nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục hay trung tâm và viện nghiên cứu giáo dục
 • Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục hoặc trung tâm nghiên cứu giáo dục
 • Công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục các cấp
 • Xây dựng và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tổ chức doanh nghiệp…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây