Tìm hiểu ngành Giáo dục công dân

1204

Tổng hợp các thông tin quan trọng về ngành Giáo dục công dân bao gồm giới thiệu chung, các trường tuyển sinh, các khối thi, chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

nganh giao duc cong dan

1. Giới thiệu ngành Giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Ngành Giáo dục công dân là ngành học đào tạo cử nhân sư phạm về giáo dục công dân có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực gồm triết học, đạo đức, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật, đường lối và quan điểm của Đảng cùng một số chính sách quan trọng của Nhà nước Việt Nam.

Ngành Giáo dục công dân góp phần đào tạo sinh viên có năng lực chuyên môn về dạy và học môn Giáo dục công dân cấp THCS, THPT.

2. Các trường tuyển sinh ngành Giáo dục công dân

Các trường đại học tuyển sinh ngành Giáo dục công dân năm 2022 như sau:

3. Điểm chuẩn ngành Giáo dục công dân

Điểm chuẩn ngành Giáo dục công dân năm 2021 của các trường đại học trên dao động trong khoảng 19.0 – 27.75 điểm tùy thuộc vào tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh từng trường.

4. Các khối xét tuyển ngành Giáo dục công dân

Các khối thi có thể sử dụng để xét tuyển ngành Giáo dục công dân như sau:

  • Tổ hợp xét tuyển C00 (Văn, Lịch sử, Địa lí)
  • Tổ hợp xét tuyển C19 (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
  • Tổ hợp xét tuyển C20 (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
  • Tổ hợp xét tuyển D01 (Văn, Toán, tiếng Anh)
  • Tổ hợp xét tuyển D14 (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
  • Tổ hợp xét tuyển D15 (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
  • Tổ hợp xét tuyển D66 (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
  • Tổ hợp xét tuyển D78 (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

5. Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân

Khung chương trình học ngành Giáo dục công dân của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng như sau:

Phần Nội dung học
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG
1 Triết học Mác – Lênin
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh
6 Tin học đại cương (Tin học CN1)
7 Giáo dục thể chất 1
8 Giáo dục thể chất 2
9 Giáo dục thể chất 3
10 Giáo dục thể chất 4
11 Giáo dục quốc phòng
II KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH
12 Đạo đức học
13 Kinh tế học
14 Logic học
15 Nhập môn Giáo dục công dân
16 Lý luận chung về nhà nước và pháp luật
17 Giáo dục pháp luật 1
18 Giáo dục pháp luật 2
19 Giáo dục gia đình
20 Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống (GDCD)
21 Giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh phổ thông
22 Nhập môn kinh doanh và khởi nghiệp
23 Giáo dục giới tính và phương pháp giáo dục giới tính
24 Luật quốc tế
25 Lịch sử Việt Nam đại cương
26 Hiến pháp và định chế chính trị ở Việt Nam
27 Những vấn đề của thời đại ngày nay
28 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở trường phổ thông
29 Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Giáo dục công dân
30 Cơ sở văn hóa Việt Nam
31 Tài chính – Tiền tệ
32 Kinh tế quốc tế
33 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
34 Thực tế chuyên môn
III KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ
35 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
36 Tâm lý học giáo dục
37 Giáo dục học
38 Thực hành tâm lý giáo dục
39 Giao tiếp sư phạm
40 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (GDCD)
41 Lý luận và phương pháp dạy học Giáo dục công dân
42 Phát triển chương trình Giáo dục công dân ở bậc trung học
43 Thực hành phương pháp dạy học Giáo dục công dân 1
44 Thực hành phương pháp dạy học Giáo dục công dân 2
45 Kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân
46 Tích hợp trong dạy học Giáo dục công dân
47 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
48 Kiến tập sư phạm
49 Thực tập sư phạm
IV HỌC PHẦN TỰ CHỌN
50 Âm nhạc cơ bản
51 Kỹ thuật soạn thảo văn bản
52 Môi trường và phát triển bền vững
53 Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức
54 Một số vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ở Việt Nam
55 Một số vấn đề dân tộc và tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
56 Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh phổ thông
57 Công tác đoàn đội ở trường phổ thông
58 Ứng dụng CNTT trong dạy học chuyên ngành
59 Khóa luận tốt nghiệp

5. Việc làm ngành Giáo dục công dân

Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục công dân thường sẽ đảm nhiệm công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông hay môn đạo đức cấp tiểu học.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây