Ngành Đông Nam Á học

451

Với văn hóa đa dạng và lịch sử phong phú, ngành Đông Nam Á học đem đến cái nhìn sâu sắc về khu vực Đông Nam Á và giúp cho sinh viên có được sự hiểu biết toàn diện về khu vực này.

nganh dong nam a hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Đông Nam Á học là một ngành nghiên cứu về nền văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế, lịch sử và tài nguyên môi trường các nước thuộc khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên học ngành Đông Nam Á học sẽ có cơ hội để tìm hiểu về các nền văn hóa phong phú và nhiều mặt của khu vực Đông Nam Á, cũng như các vấn đề quốc tế và địa lý liên quan đến khu vực này. Điều này có thể giúp họ có thêm cơ hội trong các công việc liên quan đến Đông Nam Á, chính trị, kinh tế, du lịch, và các ngành liên quan đến tài nguyên.

Ngành Đông Nam Á học có mã ngành là 7310620.

2. Các trường có ngành Đông Nam Á học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Đông Nam Á học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Đông Nam Á học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Đông Nam Á học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp D04: Văn, Toán, tiếng Trung
  • Tổ hợp D06: Văn, Toán, Tiếng Nhật
  • Tổ hợp D78: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D83: Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • Tổ hợp DD2: Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn

4. Chương trình đào tạo ngành Đông Nam Á học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 16
1 Triết học Mác – Lê nin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lê nin 2
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Tiếng Anh B1 5
7 Giáo dục thể chất 4
8 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC THEO LĨNH VỰC 29
a Các học phần bắt buộc 23
9 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
10 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
11 Lịch sử văn minh thế giới 3
12 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3
13 Xã hội học đại cương 3
14 Tâm lí học đại cương 3
15 Logic học đại cương 3
16 Tin học ứng dụng 3
17 Kĩ năng bổ trợ 3
b Các học phần tự chọn 6/18
18 Kinh tế học đại cương 2
19 Môi trường và phát triển 2
20 Thống kê cho khoa học xã hội 2
21 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
22 Nhập môn năng lực thông tin 2
23 Viết học thuật 2
24 Tư duy sáng tạo và thiết kế ý tưởng 2
25 Hội nhập quốc tế và phát triển 2
26 Hệ thống chính trị Việt Nam 2
III KHỐI KIẾN THỨC THEO KHỐI NGÀNH 24
a Các học phần bắt buộc 18
27 Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 4
28 Tiếng Anh Khoa học Xã hội và Nhân văn 2 5
29 Khởi nghiệp 3
30 Lịch sử – văn hóa và tư tưởng phương Đông 3
31 Sự phát triển của kinh tế Đông Á 3
b Các học phần tự chọn 6/18
32 Khu vực học đại cương 3
33 Báo chí truyền thông đại cương 3
34 Quan hệ công chúng đại cương 3
35 Nhập môn Quan hệ quốc tế 3
36 Nhập môn khoa học du lịch 3
37 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
38 Nhân học đại cương 3
39 Tôn giáo học đại cương 3
IV KHỐI KIẾN THỨC THEO NHÓM NGÀNH 13
a Các học phần bắt buộc 7
40 Nhập môn Đông Nam Á học 2
41 Lịch sử Đông Nam Á 3
42 Văn hóa Đông Nam Á 2
b Các học phần tự chọn 6
Định hướng kiến thức chuyên sâu của ngành 6/15
43 Thể chế chính trị các nước Đông Nam Á 3
44 Các dân tộc ở Đông Nam Á 3
45 Tôn giáo ở Đông Nam Á 3
46 Người Hoa ở Đông Nam Á 3
47 Văn học nghệ thuật ở các nước Đông Nam Á 3
Định hướng kiến thức liên ngành 6/24
48 Tổ chức văn phòng 3
49 Quản trị nhân sự văn phòng 3
50 Văn hóa du lịch 3
51 Marketing du lịch 3
52 Tổ chức sự kiện 3
53 Các vấn đề toàn cầu 3
54 Phát triển cộng đồng 3
55 Tâm lý học giao tiếp 3
V KHỐI KIẾN THỨC NGÀNH 56
a Các học phần bắt buộc 7
Tiếng Anh
56 Tiếng Anh chuyên ngành – Văn hóa Đông Nam Á 4
57 Tiếng Anh chuyên ngành – Chính trị Đông Nam Á 4
58 Tiếng Anh chuyên ngành – Kinh tế Đông Nam Á 4
59 Tiếng Anh chuyên ngành – Lịch sử Đông Nam Á 4
60 Tiếng Anh chuyên ngành – Xã hội Đông Nam Á 4
Tiếng bản địa khu vực (chọn 1/2 thứ tiếng) 6/12
61 Tiếng Thái sơ cấp 1 3
62 Tiếng Thái sơ cấp 2 3
63 Tiếng Indonesia sơ cấp 1 3
64 Tiếng Indonesia sơ cấp 2 3
Học phần chuyên môn 5
65 Địa lý nhân văn và kinh tế Đông Nam Á 3
66 Cộng đồng ASEAN 2
b Các học phần tự chọn 15/30
67 Tiếng Indonessia trung cấp 1 3
68 Tiếng Indonessia trung cấp 2 3
69 Tiếng Thái trung cấp 1 3
70 Tiếng Thái trung cấp 2 3
71 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á 3
72 Di cư và di chuyển lao động ở các nước ASEAN 3
73 Biển Đông và sông Mekong ở Đông Nam Á 3
74 Phát triển du lịch ở các nước ASEAN 3
75 Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á lục địa 3
76 Lịch sử văn hóa xã hội các nước Đông Nam Á hải đảo 3
c Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
77 Niên luận 2
78 Thực tập thực tế 3
79 Khóa luận tốt nghiệp 5
Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp
80 Một số vấn đề thách thức của Đông Nam Á đương đại 2
81 Cơ hội và tiềm năng phát triển của khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hội nhập khu vực 3

5. Việc làm ngành Đông Nam Á học sau khi ra trường

Ngành Đông Nam Á học tập trung vào việc nghiên cứu về các khía cạnh văn hóa, lịch sử, xã hội, ngôn ngữ và tôn giáo của khu vực Đông Nam Á. Các công việc trong ngành này bao gồm trở thành giáo viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, chuyên viên tư vấn, nhà xuất bản, hoặc cố vấn cho các tổ chức liên quan đến khu vực Đông Nam Á.

Các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu quốc tế và hợp tác với các tổ chức quốc tế để nâng cao hiểu biết và sự phát triển của khu vực.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây