Ngành Đô thị học

338

Ngành đô thị học là một lĩnh vực thuộc lĩnh vực xã hội học và kinh tế, nghiên cứu về các vấn đề phát triển và quản lý thành phố, bao gồm các yếu tố như địa lý, kiến trúc, kinh tế, xã hội và môi trường. Nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về các vấn đề phát triển đô thị và cách giải quyết chúng một cách hiệu quả và bền vững.

nganh do thi hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Đô thị học là một ngành nghiên cứu liên quan đến sự phát triển và quản lý các tỉnh thành, thành phố và khu vực đô thị.

Sinh viên học ngành đô thị học sẽ được đào tạo về các chủ đề như kinh tế đô thị, quản lý đô thị, phát triển đô thị, quản lý không gian đô thị, v.v. Họ cũng sẽ được học các kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề liên quan đến đô thị.

Ngành Đô thị học có mã ngành là 7580112.

2. Các trường đào tạo ngành Đô thị học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành đô thị học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối thi ngành Đô thị học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Đô thị học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp xét tuyển A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
  • Tổ hợp xét tuyển C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp xét tuyển D01: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp xét tuyển D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  • Tổ hợp xét tuyển V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
  • Tổ hợp xét tuyển A00: Toán, Vật lí, Hóa học
  • Tổ hợp xét tuyển A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

4. Chương trình đào tạo ngành Đô thị học

Tham khảo ngay chương trình đào tạo ngành Đô thị học của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM:

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 28
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Lịch sử văn minh thế giới 3
7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
8 Pháp luật đại cương 2
9 Logic học đại cương 2
10 Xã hội học đại cương 2
11 Kinh tế học đại cương 2
12 Tâm lý học đại cương 2
13 Nhân học đại cương 2
14 Tôn giáo học đại cương 2
15 Chính trị học đại cương 2
16 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
17 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3
18 Mỹ học đại cương 2
19 Xác suất thống kê 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Sinh học định hướng đầu khóa 2
II KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH 14
22 Phương pháp nghiên cứu đô thị ứng dụng 3
23 Đồ họa kiến trúc đại cương 3
24 Mỹ thuật đô thị 2
25 Đô thị học đại cương 3
26 Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu trong nghiên cứu đô thị 3
III KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 55
27 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 3
28 Dân số học đô thị 2
29 Đánh giá kinh tế tài chính dự án đầu tư 2
30 Hệ thống thông tin địa lý GIS 3
31 Kiến trúc đại cương 3
32 Kinh tế học đô thị 3
33 Nhà ở và quản lý nhà ở 2
34 Quản lý đất đô thị 2
35 Quản lý môi trường đô thị 3
36 Thiết kế đô thị 2
37 Thiết kế và quản lý dự án xây dựng 2
38 Xã hội học đô thị 3
39 Lịch sử đô thị Việt Nam 2
40 Các lý thuyết phân tích xã hội 2
41 Quản lý dự án đại cương 2
42 Dự án phát triển cộng đồng 2
43 Quản lý nhà nước về đô thị 3
44 Cộng đồng và không gian công cộng 2
45 Luật và đánh giá chính sách đô thị 3
46 Lý thuyết và thực hành quy hoạch đô thị 3
47 Đánh giá tác động kinh tế – xã hội và môi trường dự án 3
48 Nhân học đô thị ứng dụng 3
IV KIẾN THỨC BỔ TRỢ, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 12
49 Bảo tồn di sản không gian kiến trúc đô thị 2
50 Truyền thông đại chúng đô thị 2
51 Kỹ năng quản lý và lãnh đạo 2
52 Kỹ năng đàm phán và thương thuyết 2
53 Kỹ thuật xử lý chất thải đô thị 2
54 Dịch vụ công đô thị 2
55 Xã hội học quản lý 2
56 Nghèo đô thị 2
57 Thị trường bất động sản 2
58 Môi trường văn hóa đô thị 2
59 Kỹ năng hội nhập 2
60 Nghệ thuật nói trước công chúng 2
61 Xu hướng phát triển đô thị 2
62 Ứng dụng AutoCAD trong thiết kế 2
63 Khóa luận tốt nghiệp 8
V KIẾN TẬP, THỰC TẬP 9
64 Thực tập tốt nghiệp 6
65 Kiến tập 1 1
66 Kiến tập 2 1
67 Kiến tập 3 1

5. Việc làm ngành đô thị học sau khi ra trường

Ngành đô thị học có nhiều cơ hội việc làm, bao gồm các vị trí như chuyên viên phát triển đô thị, chuyên viên quản lý dự án đô thị, chuyên viên phân tích đô thị, giám đốc phát triển đô thị, tư vấn đô thị và quản lý tài nguyên, v.v.

Các cơ hội việc làm của ngành đô thị học được tìm thấy tại các công ty phát triển đô thị, các tổ chức quản lý đô thị, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây