Ngành Địa chất học

543

Ngành Địa chất học là một lĩnh vực quan trọng thuộc khoa học tự nhiên, đưa ra một cách tiên tiến và khoa học để hiểu rõ về sự tồn tại và sự thay đổi của môi trường trái đất, bao gồm những kiến thức về địa chất và thực vật của các vùng đất. Ngành học cung cấp cho chúng ta các kiến thức về tài nguyên thiên nhiên và cách sử dụng chúng một cách hiệu quả và bền vững.

nganh dia chat hoc

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Địa chất học (Geology) là một ngành nghiên cứu về vật chất của Trái Đất, bao gồm sự hình thành, phát triển và biến đổi của địa lý và thực vật trên Trái Đất. Nghiên cứu này giúp hiểu rõ về quá trình hình thành và phát triển của Trái Đất, tìm kiếm và sử dụng tài nguyên, và đánh giá mức độ nguy cơ đối với các sự kiện tự nhiên như sóng thần, núi lửa, động đất.

Ngành Địa chất học có mã ngành là 7440201.

2. Các trường có ngành Địa chất học

Danh sách các trường tuyển sinh ngành địa chất học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Địa chất học

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Địa chất học cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
  • Tổ hợp A06: Toán, Hóa học, Địa lí
  • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Địa chất học

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Địa chất học của Trường Đại học Mỏ – Địa chất.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1 Đại số tuyến tính 3
2 Giải tích 1 3
3 Giải tích 2 3
4 Vật lý đại cương 1 3
5 Cân bằng pha và hóa keo + TN 3
6 Hóa học đại cương phần 1 + TN 3
7 Tin học đại cương + TH (khối kỹ thuật) 3
8 Triết học Mác – Lênin
9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
10 Chủ nghĩa xã hội khoa học
11 Pháp luật đại cương
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh
13 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
14 Đường lối quân sự của Đảng
15 Công tác quốc phòng – an ninh
16 Quân sự chung và chiến thuật
17 Giáo dục thể chất 1
18 Giáo dục thể chất 2
19 Giáo dục thể chất 3
20 Tiếng Anh 1
21 Tiếng Anh 2
II KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH/ NHÓM NGÀNH
22 Cổ sinh – Địa sử + TT 3
23 Địa chất biển Đại cương 3
24 Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 3
25 Địa chất Đại cương + TH 3
26 Địa chất Việt Nam 3
27 Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ tứ 3
28 Kiến tạo Mảng 3
29 Nhập môn ngành địa chất học 3
30 Tài nguyên địa chất 2
31 Thực tập địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất 3
32 Thực tập địa chất đại cương 3
33 Ứng dụng viễn thám trong địa chất + TH 3
34 Địa hóa 3
35 Thạch học magma và biến chất + TT 3
36 Thạch học trầm tích 3
37 Tinh thể khoáng vật + TN 3
38 Cơ sở địa chất thủy văn – địa chất công trình 3
39 Địa vật lý đại cương + TH 3
III KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
40 Địa chất du lịch 3
41 Địa chất môi trường 3
42 Thạch luận đá magma và biến chất 3
43 Trầm tích luận 3
44 Các môn tự chọn B (tối thiểu 9 TC) 3
45 Tự chọn nhóm C (tối thiểu 9 TC) 3
46 Thực tập tốt nghiệp 3
47 Đồ án tốt nghiệp 3

5. Việc làm ngành địa chất học sau khi ra trường

Ngành Địa chất học cung cấp các chuyên gia về khoáng sản, dầu, khí đốt và các tài nguyên tự nhiên.

Cơ hội việc làm tại các công ty khai thác, sản xuất và phân tích tài nguyên, các tổ chức quản lý tài nguyên, các tổ chức nghiên cứu khoa học và cơ quan chức năng liên quan đến tài nguyên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây