Ngành Công nghệ thông tin

3883

Ngành Công nghệ Thông tin (IT) là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ với sự đầu tư từ nhiều doanh nghiệp và tổ chức. Nó cung cấp cho bạn cơ hội để trở thành một chuyên gia công nghệ, tạo ra các giải pháp và sản phẩm công nghệ tiên tiến để giải quyết các vấn đề hiện đại và tạo ra sự tiến bộ cho xã hội.

Bạn sẽ học được các kỹ năng quan trọng như lập trình, quản lý dữ liệu và mạng, giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo công nghệ và tạo ra sự khác biệt trong lĩnh vực.

nganh cong nghe thong tin

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Công nghệ thông tin là một lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ liên quan đến xử lý, lưu trữ và truyền tải thông tin, bao gồm các lĩnh vực như lập trình, mạng máy tính, an ninh mạng, điện toán đám mây, Big Data, IoT, …

Ngành Công nghệ thông tin có mã ngành để xét tuyển đại học là 7480201.

2. Các trường có ngành Công nghệ thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Công nghệ thông tin

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
 • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Tổ hợp A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A10: Toán, Vật lý, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • Tổ hợp C04: Văn, Toán, Địa lí
 • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp D03: Văn, Toán, tiếng Pháp
 • Tổ hợp K01: Toán, Tiếng Anh, Tin học

4. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Triết học Mác – Lênin 3
3 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
6 Giải tích 4
7 Đại số tuyến tính 3
8 Cấu trúc rời rạc 4
9 Xác suất thống kê 3
10 Nhập môn Lập trình 4
11 Anh văn 1 4
12 Anh văn 2 4
13 Anh văn 3 4
14 Giáo dục thể chất
15 Giáo dục quốc phòng
16 Kỹ năng nghề nghiệp 2
17 Pháp luật đại cương 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
a Các môn học cơ sở nhóm ngành 25
18 Lập trình hướng đối tượng 4
19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4
20 Cơ sở dữ liệu 4
21 Nhập môn mạng máy tính 4
22 Tổ chức và cấu trúc máy tính II 4
23 Hệ điều hành 4
24 Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin 1
b Các môn học cơ sở ngành 19
25 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 3
26 Quản lý thông tin 4
27 Internet và công nghệ Web 4
28 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 4
29 Thiết kế giao diện người dùng 4
30 Nhập môn công nghệ phần mềm 4
31 Điện toán đám mây 3
Các môn học chuyên ngành 24
Định hướng ứng dụng CNTT để phân tích dữ liệu định lượng giúp hoạt động doanh nghiệp
32 Xử lý dữ liệu thống kê 3
33 Công nghệ Dữ liệu lớn 4
34 Kho dữ liệu và OLAP 3
35 Hệ hỗ trợ ra quyết định 3
36 Kỹ thuật lập trình Python 4
37 Phân tích dữ liệu 4
38 Thực tập doanh nghiệp 2
Định hướng ứng dụng CNTT để quản lý, giám sát, tư vấn các hoạt động doanh nghiệp
39 Quản trị doanh nghiệp 3
40 Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ 4
41 Quản lý dự án công nghệ thông tin 4
42 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 4
43 Quản trị quan hệ khách hàng 3
44 Kiến trúc và tích hợp hệ thống 3
45 Các công nghệ nền 3
Định hướng ứng dụng truyền thông xã hội và công nghệ web
46 Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) 4
47 Kỹ thuật phát triển hệ thống Web 4
48 Mạng xã hội 3
49 Thương mại điện tử 3
50 Công nghệ Java 4
51 Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di động 4
Định hướng ứng dụng CNTT vào Tài nguyên, môi trường, địa lý…
52 Nhập môn hệ thống thông tin địa lý 4
53 Hệ cơ sở dữ liệu không gian 4
54 Phân tích không gian 4
55 Xử lý ảnh vệ tinh 3
56 Hệ thống định vị toàn cầu 3
57 Tin học môi trường 2
IV KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP 12
Hình thức 1:
58 Đồ án 2
59 Khóa luận tốt nghiệp 10
Hình thức 2 (có thể chọn Đồ án hoặc không, nếu không chọn phải tích lũy thêm 1 HP)
Học  các môn chuyên đề tốt nghiệp
60 Tin – Sinh học 3
61 Hệ thống thông tin địa lý 3 chiều 4
62 Khai thác dữ liệu truyền thông xã hội 3
63 Công nghệ phân tích dữ liệu lớn 4
64 Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng 3

5. Việc làm ngành công nghệ thông tin sau khi ra trường

Ngành Công nghệ Thông tin (Information Technology – IT) là một trong những ngành đang phát triển mạnh với rất nhiều cơ hội việc làm. IT cung cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức các giải pháp công nghệ để hỗ trợ quản lý và tăng năng suất công việc.

Một số vị trí việc làm trong IT bao gồm Lập trình viên, Quản trị hệ thống, Kỹ sư mạng, An ninh mạng, Kinh doanh công nghệ thông tin, nhà phát triển web, kỹ sư mạng, kiểm thử phần mềm, nhà quản trị dữ liệu, an ninh mạng, giải trí số, định vị và giải quyết vấn đề công nghệ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây