Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

604

Ngành công nghệ kỹ thuật máy tính là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ, giới thiệu một thế giới mới về các công nghệ và kỹ thuật đồng bộ hóa với máy tính, từ việc xử lý và lưu trữ dữ liệu đến các ứng dụng của máy tính trong cuộc sống và công việc.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về các công nghệ mới nhất và phát triển mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực máy tính, hãy chọn ngành công nghệ kỹ thuật máy tính!

nganh cong nghe ky thuat may tinh

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Science and Technology) là một ngành học xử lý về các công nghệ và kỹ thuật liên quan đến máy tính. Nó bao gồm các chuyên ngành như lập trình, cấu trúc dữ liệu, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và nhiều hơn nữa.

Sinh viên ngành kỹ thuật máy tính được đào tạo kiến thức về cách xây dựng, sử dụng và bảo trì các hệ thống máy tính và công nghệ đồng bộ.

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính có mã ngành là

2. Các trường có ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

b) Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM và các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Pháp luật đại cương 2
3 Triết học Mác – Lênin 3
4 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
6 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
7 Giáo dục thể chất
8 Giáo dục quốc phòng
9 Anh văn 1 4
10 Anh văn 2 4
11 Anh văn 3 4
12 Giải tích 4
13 Đại số tuyến tính 3
14 Cấu trúc rời rạc 4
15 Xác suất thống kê 3
16 Nhập môn mạch số 4
17 Nhập môn Lập trình 4
II KIẾN THỨC CƠ SỞ NHÓM NGÀNH
18 Lập trình hướng đối tượng 4
19 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4
20 Cơ sở dữ liệu 4
21 Nhập môn mạng máy tính 4
22 Kiến trúc máy tính 3
23 Hệ điều hành 4
24 Giới thiệu ngành Kỹ thuật Máy tính 1
III KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
25 Vi xử lý – vi điều khiển 4
26 Thiết kế luận lý số 4
27 Thực hành Kiến trúc Máy tính 1
28 Lý thuyết mạch điện bắt buộc 4
29 Các thiết bị và mạch điện tử 4
30 Thiết kế hệ thống số với HDL 4
31 Thiết kế hệ thống nhúng 3
IV KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
32 Thiết kế vi mạch số
Tự chọn chuyên ngành
Chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng
33 Thiết kế vi mạch tương tự 4
34 Thiết kế hệ thống SoC 4
35 Kỹ thuật thiết kế kiểm tra 4
Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
33 Thiết kế hệ thống nhúng không dây 4
34 Công nghệ IoT và Ứng dụng 4
35 Trí tuệ nhân tạo cho IoT 4
V KIẾN THỨC BỔ TRỢ
36 Kỹ năng nghề nghiệp
37 Tự chọn tự do
VI THỰC TẬP, ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN
38 Đồ án 1
39 Đồ án 2
40 Thực tập doanh nghiệp
Khóa luận tốt nghiệp hoặc học 10 TC thuộc các môn chuyên đề tốt nghiệp
Chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng
41 Kỹ thuật hệ thống máy tính
42 Chọn 1 môn thuộc danh sách môn tự chọn chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng
43 Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứng
Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
44 Kỹ thuật hệ thống máy tính
45 Chọn 1 môn thuộc danh sách môn tự chọn chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT
46 Đồ án chuyên ngành hệ thống nhúng và IoT

5. Việc làm ngành công nghệ kỹ thuật máy tính sau khi ra trường

Ngành công nghệ máy tính có rất nhiều cơ hội việc làm, bao gồm các vị trí như lập trình viên, quản trị hệ thống, kỹ sư mạng, nhà phát triển phần mềm, chuyên gia an ninh mạng, và nhiều hơn nữa.

Các công ty của nền tảng máy tính, công nghệ thông tin, và các công ty sản xuất sản phẩm công nghệ cũng cần nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây