Ngành Bệnh học thủy sản

458

Ngành bệnh học thủy sản đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu loài động vật sống trong môi trường nước, đó cũng là ngành học đang ngày càng được quan tâm và phát triển trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

nganh benh hoc thuy san

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Bệnh học thủy sản là một ngành học đặc biệt chuyên về việc nghiên cứu các bệnh về thủy sản, trong đó có các bệnh về cá, tôm, tê giống và các động vật dưới nước khác.

Nghiên cứu bệnh học giúp cho việc chăm sóc và quản lý tài nguyên thủy sản tốt hơn, tăng cường sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm. Sinh viên học ngành này sẽ có kiến thức về việc quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên thủy sản, cũng như các kỹ thuật để giảm tác động đến môi trường.

Ngành Bệnh học thủy sản có mã ngành là 7620302.

2. Các trường có ngành Bệnh học thủy sản

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bệnh học thủy sản cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Bệnh học thủy sản

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Bệnh học thủy sản cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B04: Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
  • Tổ hợp B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Bệnh học thủy sản của Trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 41
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
6 Toán thống kê 2
7 Hóa học 4
8 Vật lý 2
9 Tin học 2
10 Sinh học 3
11 Sinh thái và môi trường 2
12 Công nghệ cao trong nông nghiệp 2
13 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 2
14 Nhà nước và pháp luật 2
15 Xã hội học đại cương 2
16 Ngoại ngữ không chuyên 1 3
17 Ngoại ngữ không chuyên 2 2
18 Ngoại ngữ không chuyên 3 2
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 116
a Kiến thức cơ sở ngành 31
Các học phần bắt buộc 25
19 Sinh thái thủy sinh vật 2
20 Miễn dịch học thủy sản đại cương 2
21 Vi sinh vật đại cương 2
22 Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản 3
23 Động vật thủy sinh 2
24 Thực vật thủy sinh 2
25 Hóa sinh động vật thủy sản 3
26 Sinh lý động vật thủy sản 3
27 Ngư loại học 2
28 Di truyền và chọn giống thủy sản 2
29 Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản 2
Các học phần tự chọn 6/12
30 Hệ thống nuôi trồng thủy sản 2
31 Nội tiết sinh sản cá 2
32 Độc chất học thủy sản 2
33 Phân loại giáp xác và động vật thân mềm 2
34 Phương pháp nghiên cứu sinh học cá 2
35 Quản lý chất lượng giống thủy sản 2
b Kiến thức ngành 51
Các học phần bắt buộc 39
36 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước ngọt 3
37 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản nước lợ, mặn 3
38 Vi sinh vật thủy sản 2
39 Dịch tễ học thủy sản 2
40 Miễn dịch học thủy sản ứng dụng 2
41 Phương pháp chẩn đoán bệnh động vật thủy sản 4
42 Dược lý học thủy sản 3
43 Bệnh nấm trên động vật thủy sản 2
44 Bệnh ký sinh trùng trên động vật thủy sản 2
45 Bệnh vi khuẩn động vật thủy sản 3
46 Bệnh virus động vật thủy sản 3
47 Bệnh do phi sinh vật và địch hại 2
48 Mô bệnh học 2
49 Quản lý sức khỏe động vật thủy sản 2
50 Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong nuôi trồng thủy sản 2
51 Ứng dụng công nghệ sinh học trong chẩn đoán bệnh thủy sản 2
Các học phần tự chọn 12/24
52 Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản 2
 53 Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên trong nuôi trồng thủy sản 2
54 Quản lý dịch bệnh tổng hợp 2
55 Vệ sinh an toàn thực phẩm trong NTTS 2
56 Phương pháp khuyến ngư 2
57 Luật Thủy sản 2
58 Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản 3
59 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác 3
60 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển 2
61 Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh 2
62 Tiếng Anh chuyên ngành thủy sản 2
c Kiến thức bổ trợ 8
63 Kỹ năng mềm 2
64 Xây dựng và quản lý dự án 2
65 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
66 Tiếp cận công nghệ nuôi trồng và thị trường thủy sản 2
d Thực tập nghề nghiệp 12
67 Tiếp cận nghề bệnh học thủy sản 1
68 Thao tác nghề bệnh học thủy sản 5
69 Thực tế nghề bệnh học thủy sản 6
e Khóa luận tốt nghiệp 14
70 Khóa luận tốt nghiệp bệnh học thủy sản 14

5. Việc làm ngành Bệnh học thủy sản sau khi ra trường

Ngành bệnh học thủy sản là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng kiến thức y học để phòng chống, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phát sinh trong nền nuôi trồng thủy sản.

Các chuyên gia bệnh học thủy sản thường đảm nhận các công việc như nghiên cứu và phát triển kỹ thuật phòng bệnh, tư vấn chẩn đoán và điều trị bệnh tại các trang trại nuôi tôm, cá, sò, hàu và các loài thủy sản khác.

Các kỹ sư bệnh học thủy sản cũng thường tham gia vào việc đánh giá rủi ro bệnh lý trong sản xuất thủy sản, đưa ra các giải pháp phòng bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và tăng năng suất sản xuất trong ngành nuôi trồng thủy sản.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây