Ngành Bất động sản

493

Ngành Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh và đầu tư vào các tài sản về địa ốc, bao gồm mua bán, cho thuê, quản lý và phát triển các dự án bất động sản.

Với sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng nhà ở, thương mại, công nghiệp, ngành bất động sản đang trở thành một lĩnh vực có sức tăng trưởng mạnh và hấp dẫn cho các nhà đầu tư, chủ sở hữu và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, pháp lý, kỹ thuật, quản lý và tiếp thị.

nganh bat dong san

1. Thông tin chung về ngành

Ngành bất động sản là một ngành nghề liên quan đến tìm kiếm, đánh giá và bán các tài sản bất động sản như nhà ở, căn hộ, mặt bằng kinh doanh, đất nông nghiệp và đất dự án.

Các nhân viên trong ngành bất động sản cần phải có kiến thức về luật bất động sản, quản lý tài sản, tìm kiếm và đánh giá tài sản, kết nối với khách hàng và thực hiện giao dịch bất động sản.

Ngành Bất động sản có mã ngành là 7340116.

2. Các trường có ngành Bất động sản

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bất động sản cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Bất động sản

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Bất động sản cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp C00: Văn, Lịch sử, Địa lí
  • Tổ hợp A02: Toán, Vật lí , Sinh học
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Bất động sản

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Bất động sản của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC CHUNG 21
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Kỹ năng mềm 2
8 Xã hội học đại cương/ Địa lý kinh tế Việt Nam 2
9 Tiếng Anh 1 3
10 Tiếng Anh 2 3
11 Tiếng Anh 3 2
12 Toán cao cấp 3
13 Kinh tế vi mô 2
14 Kinh tế vĩ mô 2
15 Tin học đại cương 2
16 Giáo dục thể chất 5
17 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 99
a Kiến thức cơ sở ngành 30
Các học phần bắt buộc 24
18 Đo đạc địa chính 3
19 Hệ thống thông tin bất động sản 2
20 Quản lý nhà nước về bất động sản 2
21 Quy hoạch xây dựng nông thôn 2
22 Kinh tế bất động sản 2
23 Dự báo kinh tế và kinh doanh 2
24 Quản trị kinh doanh 2
25 Marketing căn bản 2
26 Quy hoạch đô thị 2
27 Chính sách đất đai 3
28 Chính sách về doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản 2
Các học phần tự chọn 6/12
29 Đánh giá tác động môi trường 2
30 Quản lý tài nguyên môi trường 2
31 Quy hoạch cảnh quan 2
32 Phong thủy trong bất động sản 2
33 Khởi tạo doanh nghiệp 2
34 Lý thuyết tài chính và tiền tệ 2
b Kiến thức ngành 57
Các học phần bắt buộc 37
35 Giao đất và thu hồi đất 3
36 Tiếng Anh chuyên ngành 3
37 Thống kê bất động sản 2
38 Định giá bất động sản 3
39 Đăng ký bất động sản 3
40 Thị trường bất động sản 3
41 Môi giới bất động sản 2
42 Tài chính và đầu tư bất động sản 3
43 Cơ sở dữ liệu bất động sản 3
44 Thanh tra đất đai và xây dựng 3
45 Tin học ứng dụng 1 3
46 Tin học ứng dụng 2 3
47 Tin học ứng dụng 3 3
Các học phần tự chọn chuyên sâu về Kinh doanh bất động sản 20
48 Quản lý vận hành bất động sản 2
49 Lập và quản lý dự án đầu tư bất động sản 3
50 Kinh doanh bất động sản 3
51 Giao dịch và đàm phán kinh doanh 2
52 Văn hóa và đạo đức kinh doanh 2
53 Kỹ năng nghề nghiệp bất động sản 3
54 Thực tập kinh doanh và giao dịch bất động sản 3
Các học phần tự chọn chuyên sâu về Quản lý bất động sản 20
55 Chính sách nhà ở 2
56 Quy hoạch sử dụng đất 3
57 Thẩm định dự án đầu tư bất động sản 2
58 Dịch vụ công về bất động sản 2
59 Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bất động sản 3
60 Kỹ năng nghề nghiệp bất động sản 2
61 Thực tập tin học ứng dụng trong bất động sản 3
62 Thực tập đăng ký bất động sản 3
c Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp 12
63 Thực tập tốt nghiệp 6
64 Khóa luận tốt nghiệp 6
65 Các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp 6
66 Phát triển bất động sản 3
67 Thị trường bất động sản trên thế giới 3

5. Việc làm ngành bất động sản sau khi ra trường

Ngành bất động sản cung cấp rất nhiều cơ hội việc làm, bao gồm các vị trí như chuyên viên bất động sản, nhà môi giới bất động sản, nhân viên kinh doanh dự án bất động sản, quản lý tài sản, tư vấn đầu tư bất động sản, và nhiều vị trí khác.

Các công ty bất động sản, tập đoàn bất động sản, các công ty dịch vụ bất động sản, và các công ty đầu tư bất động sản là những nơi cung cấp việc làm cho ngành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây