Ngành Bảo hộ lao động

405

Với mục tiêu bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động, ngành bảo hộ lao động đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh.

nganh bao ho lao dong

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Bảo hộ lao động là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong việc bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân viên trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thủy sản, nông nghiệp, dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu bảo vệ lao động được đặt lên hàng đầu, ngành bảo hộ lao động trở thành một lĩnh vực có nhu cầu cao về nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu. Ngành này không chỉ đảm bảo an toàn cho người lao động mà còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và sự phát triển của các doanh nghiệp.

Các chuyên gia bảo hộ lao động có nhiệm vụ nghiên cứu và đánh giá các mối nguy hiểm trong môi trường làm việc, đề xuất giải pháp bảo vệ lao động và thiết kế các thiết bị, trang thiết bị bảo hộ phù hợp để giảm thiểu các rủi ro có thể gây nguy hiểm cho người lao động.

Ngành Bảo hộ lao động có mã ngành là 7850201.

2. Các trường có ngành Bảo hộ lao động

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Bảo hộ lao động cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành Bảo hộ lao động

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành Bảo hộ lao động cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
  • Tổ hợp D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành Bảo hộ lao động

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành Bảo hộ lao động của Trường Đại học Công Đoàn.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 44
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (HP1,2) 5
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
4 Anh văn cơ bản (I-II-III) (3-3-3) 9
5 Tin học đại cương 3
6 Giải tích 1 3
7 Giải tích 2 3
8 Đại số 3
9 Vật lý 1 3
10 Vật lý 2 3
11 Hóa học đại cương 3
12 Pháp luật đại cương 2
13 Sinh y học đại cương 2
14 Giáo dục thể chất 5
15 Giáo dục quốc phòng 165t
II KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 76
a Kiến thức cơ sở khối ngành 28
16 Hình họa – Vẽ kỹ thuật 2
17 Kỹ thuật điện 2
18 Kỹ thuật nhiệt 2
19 Cơ học lý thuyết 2
20 Sức bền vật liệu 2
21 Kỹ thuật điện tử 2
22 Thủy khí động lực học 2
23 Tâm lý học lao động 2
24 Tin học ứng dụng 2
25 Kỹ thuật đo lường 2
26 Môi trường và phát triển 2
27 Cơ khí đại cương 2
28 Xã hội học công nghiệp 2
29 Công nghệ hóa chất 2
b Kiến thức ngành và chuyên ngành 48
30 Anh văn chuyên ngành 2
31 Tổng quan về Bảo hộ lao động 2
32 Cung cấp điện xí nghiệp 2
33 Những vấn đề cơ bản về Công đoàn Việt Nam 2
34 Phương tiện bảo vệ cá nhân 2
35 Y học lao động 2
36 Ecgonomi 2
37 An toàn điện 2
38 An toàn hóa chất 2
39 Kỹ thuật xử lý tiếng ồn và rung động 2
40 Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp 2
41 Phòng chống cháy nổ 2
42 Kỹ thuật an toàn trong xây dựng 2
43 Chế độ, chính sách pháp luật về bảo hộ lao động 2
44 Thống kê và phân tích An toàn – Vệ sinh lao động 2
45 Nhận diện, đánh giá rủi ro môi trường lao động 2
46 Kỹ thuật xử lý chất thải rắn 2
47 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường nước 2
48 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường khí 2
49 An toàn thiết bị nâng, vận chuyển 2
50 Đồ án về kỹ thuật an toàn 3
51 Đồ án về kỹ thuật vệ sinh 3
52 Quản lý an toàn trong xây dựng /
53 Quản lý rủi ro môi trường lao động /
54 Quản lý chất thải rắn /
55 Quản lý ô nhiễm môi trường nước /
56 Quản lý ô nhiễm môi trường khí /
57 Quản lý an toàn thiết bị nâng, vận chuyển /
58 Đồ án quản lý AT-VSLĐ trong cơ sở lao động /
59 Đề án môn học 2
60 Kiến tập (năm thứ 3) 1 tuần
c Thực tập, Bảo vệ khóa luận, đồ án tốt nghiệp 10

5. Việc làm ngành Bảo hộ lao động sau khi ra trường

Ngành bảo hộ lao động là một lĩnh vực quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Công việc của ngành này bao gồm đánh giá và phân tích các mối nguy hiểm trong môi trường làm việc, xác định và áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn, đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động, sinh viên có thể tìm được nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, năng lượng, y tế, dầu khí, hàng không, vận tải, quân sự và chính phủ.

Các vị trí công việc có thể bao gồm kỹ sư an toàn lao động, chuyên viên bảo hộ lao động, nhân viên an toàn, giám sát an toàn, chuyên viên tư vấn an toàn, nhân viên hỗ trợ kỹ thuật an toàn, giám đốc an toàn và quản lý an toàn lao động.

Các công việc trên đều đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về an toàn lao động và khả năng áp dụng các quy định và tiêu chuẩn an toàn lao động.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây