Ngành Bảo hiểm

638

Bảo hiểm là một ngành đầy quan trọng và thực sự cần thiết đối với tất cả mọi người. Nó cung cấp cho chúng ta sự an toàn và yên tâm trong mọi hoàn cảnh, bất chấp thảm họa hay sự cố.

Bảo hiểm cũng giúp chúng ta bảo vệ tài sản và người thân, và cung cấp hỗ trợ tài chính trong thời gian khó khăn. Với sự phát triển của thị trường và nhu cầu người dân tăng cao, ngành bảo hiểm luôn luôn có vẻ mới và đang trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất để làm việc.

Dưới đây là những thông tin quan trọng về ngành Bảo hiểm có thể bạn cần biết.

nganh bao hiem

1. Thông tin chung về ngành

Ngành Bảo hiểm (Insurance) là một ngành kinh doanh liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng, bao gồm bảo hiểm sức khỏe, tài sản, tai nạn, hoặc các sự kiện khác.

Các công ty bảo hiểm sẽ nhận phí bảo hiểm từ khách hàng và trả lại tiền khi có sự kiện xảy ra theo điều kiện của hợp đồng bảo hiểm. Ngành bảo hiểm cung cấp nhiều cơ hội việc làm với mức lương tốt và các phẩm chất như sự tư duy tổng quan, kỹ năng giao tiếp và xử lý thông tin, vốn kinh tế và kỹ năng quản lý.

2. Các trường có ngành bảo hiểm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành bảo hiểm cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

3. Các khối xét tuyển ngành bảo hiểm

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành bảo hiểm cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

  • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
  • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
  • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
  • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
  • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

4. Chương trình đào tạo ngành bảo hiểm

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành bảo hiểm của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 38
1 Triết học Mác – Lênin 3
2 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Xác suất thống kê 3
8 Toán ứng dụng trong kinh tế 3
9 Tiếng Anh 1 4
10 Tiếng Anh 2 4
11 Tiếng Anh 3 4
12 Tiếng Anh 4 4
13 Kỹ năng nhận thức bản thân 1
14 Kỹ năng nghề nghiệp – Bảo hiểm 1
15 Kỹ năng phỏng vấn xin việc 1
16 Giáo dục thể chất 1 1
17 Giáo dục thể chất 2 1
18 Giáo dục thể chất 3 1
19 Giáo dục thể chất 4 1
20 Giáo dục quốc phòng – HP1 3
21 Giáo dục quốc phòng – HP2 2
22 Giáo dục quốc phòng – HP3 1
23 Giáo dục quốc phòng – HP4 2
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 98
Kiến thức cơ sở ngành 23
Học phần bắt buộc: 18
24 Kinh tế vi mô 2
25 Kinh tế vĩ mô 2
26 Pháp luật kinh tế 2
27 Lý thuyết hạch toán kế toán 3
28 Kế toán doanh nghiệp 3
29 Tài chính – Tiền tệ 3
30 Nguyên lý bảo hiểm 3
Học phần tự chọn: 5
31 Nguyên lý thống kê 2
32 Quản trị doanh nghiệp 3
33 Thống kê kinh doanh 2
34 Kinh tế lượng 3
Kiến thức chung của ngành 50
Học phần bắt buộc: 44
35 Tài chính doanh nghiệp 1 3
36 Tiểu luận 1 2
37 Ngân hàng thương mại 3
38 Thực hành: Tài chính doanh nghiệp 1 3
39 Thực hành: Ngân hàng thương mại 3
40 An sinh xã hội 3
41 Thị trường chứng khoán 3
42 Bảo hiểm nhân thọ 3
43 Bảo hiểm phi nhân thọ 3
44 Phân tích tài chính doanh nghiệp bảo hiểm 3
45 Tài chính quốc tế 3
46 Bảo hiểm hàng hải 3
47 Thực hành: Bảo hiểm nhân thọ 3
48 Bảo hiểm thương mại 3
49 Bảo hiểm xã hội 3
Học phần tự chọn: 6
50 Quản trị kinh doanh bảo hiểm 3
51 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 3
52 Đầu tư tài chính 3
53 Định giá tài sản 3
54 Tài chính công 3
55 Thẩm định tín dụng 3
56 Thị trường công cụ phái sinh 3
57 Lập và phân tích dự án đầu tư 3
Kiến thức chuyên ngành 25
58 Tái bảo hiểm 3
59 Thực hành: Bảo hiểm xã hội 3
60 Tiểu luận 2: (Kiến tập doanh nghiệp) 2
61 Quản trị rủi ro bảo hiểm 3
62 Thực tập cuối khóa – BH 5
63 Khóa luận tốt nghiệp – BH 9
64 HPTT1: Giám định bảo hiểm 3
65 HPTT2: Đầu tư tài chính bảo hiểm 3
66 HPTT3: Định phí bảo hiểm 3

2. Việc làm ngành bảo hiểm sau khi ra trường

Sau khi ra trường, người học ngành bảo hiểm có thể tìm kiếm việc làm tại các công ty bảo hiểm, các tổ chức tài chính, các công ty tư vấn bảo hiểm, hoặc tự tạo việc làm như trở thành nhà tư vấn bảo hiểm hoặc chủ doanh nghiệp bảo hiểm.

Các vị trí công việc phổ biến gồm nhân viên bảo hiểm, quản lý bảo hiểm, chuyên viên tài chính bảo hiểm, chuyên viên tư vấn bảo hiểm, giám đốc bảo hiểm, vv.

Mức lương tùy thuộc vào vị trí công việc và kinh nghiệm làm việc, nhưng trung bình khoảng từ 7-15 triệu đồng/tháng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây