Ngành An toàn thông tin

510

Ngành an toàn thông tin là một ngành cực kỳ quan trọng trong thế giới hiện đại, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và internet. Nó bao gồm việc bảo vệ và bảo mật thông tin quan trọng của các doanh nghiệp và cá nhân, bảo vệ các hệ thống mạng và thông tin trước các tấn công mạng.

Ngành An toàn thông tin cung cấp nhiều cơ hội cho những người có khả năng sáng tạo và quan tâm đến sự an toàn của thông tin trong một thế giới hiện đại và đang phát triển.

nganh an toan thong tin

1. Thông tin chung về ngành

An toàn thông tin là một lĩnh vực trong công nghệ thông tin, nghiên cứu về cách bảo vệ dữ liệu và thông tin trực tuyến khỏi sự tấn công hoặc giả mạo. Nó bao gồm các chủ đề như mã hóa dữ liệu, bảo mật mạng, xác minh và xác thực, quản lý và xử lý sự cố bảo mật.

Ngành An toàn thông tin có mã ngành là 7480202.

2. Các trường có ngành an toàn thông tin

Danh sách các trường tuyển sinh ngành an toàn thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

a) Khu vực Hà Nội, các tỉnh khác miền Bắc

b) Khu vực Miền Trung và Tây Nguyên

c) Khu vực TPHCM, các tỉnh miền Nam

3. Các khối xét tuyển ngành an toàn thông tin

Các tổ hợp xét tuyển có thể được nhiều trường sử dụng để xét tuyển ngành an toàn thông tin cập nhật mới nhất năm 2023 như sau:

 • Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D01: Văn, Toán, tiếng Anh
 • Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • Tổ hợp D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
 • Tổ hợp C01: Văn, Toán, Vật lí
 • Tổ hợp C14: Văn, Toán, Giáo dục công dân
 • Tổ hợp A16: Toán, Khoa học tự nhiên, Văn

4. Chương trình đào tạo ngành an toàn thông tin

Dưới đây là chương trình đào tạo ngành an toàn thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM.

STT Môn học Tín chỉ
I KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG 52
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
2 Triết học Mác – Lênin 3
3 Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
5 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
6 Pháp luật đại cương 2
7 Đại số tuyến tính 3
8 Cấu trúc rời rạc 4
9 Xác suất thống kê 3
10 Giải tích 4
11 Nhập môn điện tử 3
12 Nhập môn mạch số 4
13 Nhập môn lập trình 4
14 Ngoại ngữ 12
15 Kỹ năng nghề nghiệp 2
II KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 68
Kiến thức cơ sở nhóm ngành
16 Lập trình hướng đối tượng 4
17 Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 4
18 Cơ sở dữ liệu 4
19 Nhập môn Mạng máy tính 4
20 Kiến trúc máy tính 3
21 Hệ điều hành 4
22 Giới thiệu ngành An toàn Thông tin 1
Kiến thức cơ sở ngành
23 Lập trình mạng căn bản 3
24 An toàn Mạng máy tính 4
25 Cơ chế hoạt động của mã độc 3
26 Quản trị mạng và hệ thống 4
27 Mật mã học 3
28 Lập trình hệ thống 3
29 Đồ án chuyên ngành 2
Kiến thức chuyên ngành 9
30 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 3
31 An toàn mạng không dây và di động 3
32 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 3
33 Kỹ thuật phân tích mã độc 3
34 Bảo mật web và ứng dụng 3
35 Pháp chứng kỹ thuật số 3
Học phần tự chọn 12
36 Công nghệ Internet of Things hiện đại 3
37 Bảo mật Internet of things 3
38 An ninh nhân sự, định danh và chứng thực 3
39 An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cố 3
40 An toàn mạng máy tính nâng cao 3
41 An toàn kiến trúc hệ thống 3
42 Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm 4
43 Phương pháp học máy trong an toàn thông tin 3
44 An toàn thông tin trong kỷ nguyên máy tính lượng tử 3
Thực tập, khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp
45 Thực tập doanh nghiệp 2
46 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp: 10
47 Hệ thống nhúng Mạng không dây 4
48 Lập trình ứng dụng web 3
49 Tấn công mạng 3

5. Việc làm ngành an toàn thông tin sau khi ra trường

Cơ hội việc làm trong ngành an toàn thông tin rất tốt, với nhu cầu tăng trưởng của các công ty và tổ chức để bảo vệ thông tin của họ trong một thế giới đang ngày càng được động hóa và kết nối. Một số cơ hội việc làm trong ngành an toàn thông tin bao gồm:

 • Quản trị viên an toàn thông tin.
 • Chuyên gia an ninh mạng.
 • Chuyên gia bảo mật dữ liệu.
 • Chuyên gia phòng chống tấn công.
 • Giám đốc an toàn thông tin.
 • Tester bảo mật thông tin.
 • Chuyên gia giải mã dữ liệu.

Ngoài ra, việc làm trong ngành an toàn thông tin có thể có mức lương cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây