Khối V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11 thi môn gì?

2464

Các môn thi khối V05 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V06 bao gồm: Toán, Địa lí và Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V07 bao gồm: Toán, Tiếng Đức và Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V08 bao gồm: Toán, Tiếng Nga và Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V09 bao gồm: Toán, Tiếng Nhật và Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V10 bao gồm: Toán, Tiếng Pháp và Vẽ mỹ thuật

Các môn thi khối V11 bao gồm: Toán, Tiếng Trung và Vẽ mỹ thuật

1. Các trường khối V03

a) Các trường khối V05

b) Các trường khối V06

3. Các trường khối V10

4. Các trường khối V07, V08, V09, V11

Trong năm 2023 không có trường nào xét tuyển theo 4 khối V07, V08, V09, V11.

2. Các ngành khối V05, V06, V10

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối V05, V06 và V10 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách toàn bộ các ngành khối V05, V06, V10 năm 2023 bao gồm:

Các ngành khối V05:

  • Mỹ thuật
  • Thiết kế thời trang

Các ngành khối V06:

  • Mỹ thuật
  • Kiến trúc

Các ngành khối V10:

  • Kiến trúc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây