Khối T: Khối T00, T01, T02, T03, T04, T05, T07, T08 thi môn gì?

5526

Khối T bao gồm 8 tổ hợp xét tuyển đánh số từ T00 tới T08. Khối T là khối thi năng khiếu đặc thù dành riêng xét tuyển vào các ngành thể dục thể thao.

1. Khối T thi những môn gì?

 • Các môn thi khối T00 bao gồm: Toán, Sinh học và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T01 bao gồm: Toán, Ngữ văn và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T02 bao gồm: Văn, Sinh học và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T03 bao gồm: Văn, Địa lí và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T04 bao gồm: Toán, Vật lí và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T05 bao gồm: Văn, GDCD và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T07 bao gồm: Văn, Địa lí và Năng khiếu TDTT
 • Các môn thi khối T08 bao gồm: Toán, GDCD và Năng khiếu TDTT

Tùy theo từng ngành, chuyên ngành xét tuyển mà môn năng khiếu âm nhạc sẽ có sự khác biệt, thường các môn năng khiếu của các khối T sẽ là một số trong các môn sau:

 • Bật xa tại chỗ
 • Chạy 100m
 • Chạy luồn cọc
 • Đứng gập thân trên bục dẻo
 • Nằm ngửa gập bụng
 • Bật nhảy qua lại trên cầu thăng bằng thấp
 • Dẻo gập thân
 • Bơi 25m
 • Dẫn bóng luồn cọc 20m
 • Sút bóng xa
 • Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay
 • Kỹ thuật đánh cầu cao tay
 • Di chuyển tiến lùi
 • Bật cao có đà
 • Dẫn bóng tốc độ 20m
 • Chạy con thoi

Xem chi tiết các môn thi năng khiếu của khối T tại thông tin tuyển sinh của các trường phía dưới.

2. Các trường khối T năm 2022

Danh sách toàn bộ các trường khối T00 tới khối T08 như sau:

a) Các trường khối T00

b) Các trường khối T01

c) Các trường khối T02

d) Các trường khối T03

e) Các trường khối T04

f) Các trường khối T05

g) Các trường khối T07

h) Các trường khối T08

3. Các ngành khối T

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối S00 và S01 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách các ngành khối T00 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao
 • Golf

Danh sách các ngành khối T01 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao

Danh sách các ngành khối T02 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Quản lý thể dục thể thao

Danh sách các ngành khối T03 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao

Danh sách các ngành khối T04 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Huấn luyện thể thao

Danh sách các ngành khối T05 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao

Danh sách các ngành khối T07 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất

Danh sách các ngành khối T08 năm 2022:

 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Giáo dục thể chất

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây