Khối M08, M09, M10, M11, M13, M14 thi trường nào?

6149

Các môn thi khối M08 bao gồm: Văn, Năng khiếu M1, Năng khiếu M2

Các môn thi khối M09 bao gồm: Toán, Kể chuyên, Đọc diễn cảm – Hát

Các môn thi khối M10 bao gồm: Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu M

Các môn thi khối M11 bao gồm: Ngữ văn, tiếng Anh và Năng khiếu M

Các môn thi khối M13 bao gồm: Toán, Sinh học và Năng khiếu M

Các môn thi khối M14 bao gồm: Toán, Địa lí và Năng khiếu M

1. Các trường khối M08, M09, M10, M11, M13, M14

Danh sách toàn bộ các trường khối M08 tới M14 năm 2022 như sau:

a) Các trường khối M08

b) Các trường khối M09

c) Các trường khối M10

d) Các trường khối M11

e) Các trường khối M13

f) Các trường khối M14

  • Đại học Thái Nguyên Phân hiệu tại Lào Cai (Hệ cao đẳng)

2. Các ngành khối M08, M09, M10, M11, M13, M14

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối M08 tới M13 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách các ngành khối M08 năm 2022:

  • Giáo dục thể chất
  • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M09 năm 2022:

  • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M10 năm 2022:

  • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M11 năm 2022:

  • Giáo dục mầm non
  • Âm nhạc

Danh sách các ngành khối M13 năm 2022:

  • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M14 năm 2022:

  • Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây