Khối M02, M03, M04, M05, M06, M07 thi môn gì? Trường nào, ngành nào?

8509

Các môn thi khối M02 bao gồm: Toán, Năng khiếu M1, Năng khiếu M2

Các môn thi khối M03 bao gồm: Ngữ văn, Năng khiếu M1, Năng khiếu M2

Các môn thi khối M04 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Năng khiếu M

Các môn thi khối M05 bao gồm: Ngữ văn, Lịch sử và Năng khiếu M

Các môn thi khối M06 bao gồm: Ngữ văn, Toán và Năng khiếu M

Các môn thi khối M07 bao gồm: Ngữ văn, Địa lí và Năng khiếu M

Các môn thi năng khiếu của khối M02 tới M07 không hẳn là môn thi năng khiếu mầm non. Các bạn nên tìm hiểu kỹ hơn trong thông tin của các trường dưới đây.

1. Các trường khối M02, M03, M04, M06, M06, M07

Danh sách toàn bộ các trường khối M02 tới M07 năm 2023 như sau:

a) Các trường khối M02

b) Các trường khối M03

c) Các trường khối M04

4. Các trường khối M05

d) Các trường khối M06

e) Các trường khối M07

2. Các ngành khối M01

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối V00 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách các ngành khối M02 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao
 • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M03 năm 2022:

 • Giáo dục thể chất
 • Huấn luyện thể thao
 • Quản lý thể dục thể thao
 • Y sinh học thể dục thể thao
 • Âm nhạc
 • Giáo dục mầm non

Danh sách các ngành khối M04 năm 2022:

 • Kiến trúc

Danh sách các ngành khối M05 năm 2022:

 • Giáo dục mầm non
 • Âm nhạc

Danh sách các ngành khối M06 năm 2022:

 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục tiểu học

Danh sách các ngành khối M07 năm 2022:

 • Giáo dục mầm non
 • Âm nhạc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây