Khối H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08

9690

Các môn thi khối H02 bao gồm: Toán, Hình họa mỹ thuật, Trang trí màu

Các môn thi khối H03 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên và Năng khiếu vẽ

Các môn thi khối H04 bao gồm: Toán, Tiếng Anh và Năng khiếu vẽ

Các môn thi khối H05 bao gồm: Văn, Khoa học xã hội và Năng khiếu vẽ

Các môn thi khối H06 bao gồm: Văn, Tiếng Anh và Năng khiếu vẽ

Các môn thi khối H07 bao gồm: Toán, Năng khiếu vẽ 1 và Năng khiếu vẽ 2

Các môn thi khối H08 bao gồm: Văn, Lịch sử và Năng khiếu vẽ

1. Khối H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08 thi những môn nào?

Tùy thuộc vào các trường mà sẽ có quy định cụ thể về các môn năng khiếu vẽ trong tổ hợp khối H02 tới H08.

Môn vẽ năng khiếu thường là:

  • Vẽ hình họa
  • Vẽ tượng tròn
  • Vẽ bố cục tranh màu
  • Vẽ bố cục chạm nổi
  • Vẽ trang trí màu
  • Phù điêu

2. Các trường khối H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08

Dưới đây là danh sách các trường khối H02 tới khối H08 tuyển sinh trong năm 2023:

a) Các trường khối H02

b) Các trường khối H03

c) Các trường khối H04

d) Các trường khối H05

e) Các trường khối H06

f) Các trường khối H07

g) Các trường khối H08

2. Các ngành khối H02, H03, H04, H05, H06, H07, H08

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối H02 tới H08 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách toàn bộ các ngành của 7 khối trên trong năm 2022 chi tiết như sau:

Các ngành khối H02 Thiết kế nội thất
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế đồ họa
Kiến trúc & nội thất
Kiến trúc
Thiết kế thời trang
 
Các ngành khối H03 Thiết kế đồ họa
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Các ngành khối H04 Kiến trúc & nội thất
Thiết kế đồ họa
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Các ngành khối H05 Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Thiết kế công nghiệp
Các ngành khối H06 Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Kiến trúc
Thiết kế công nghiệp
Các ngành khối H07 Thiết kế đồ họa
Thiết kế thời trang
Thiết kế nội thất
Hội họa
Điêu khắc
Thiết kế công nghiệp
Gốm
Kiến trúc
Sư phạm Mỹ thuật
 
Các ngành khối H08 Thiết kế nội thất
Thiết kế công nghiệp
Thiết kế đồ họa
Kiến trúc
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây