Khối D68, D69 và D70

1177

Các môn thi khối D68 bao gồm: Văn, Giáo dục công dân và Tiếng Nga

Các môn thi khối D69 bao gồm: Văn, Giáo dục công dân và Tiếng Nhật

Các môn thi khối D78 bao gồm: Văn, Giáo dục công dân và Tiếng Pháp

Xem thêm: Khối D66 thi trường nào?

1. Các trường khối D68, D69 và D70

a) Các trường khối D68

b) Các trường khối D69

c) Các trường khối D70

2. Các ngành khối D68, D69 và D70

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối D62 và D65 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Các ngành khối D68 năm 2022:

  • Chính trị học

Các ngành khối D69 năm 2022:

  • Luật thương mại quốc tế

Các ngành khối D70 năm 2022:

  • Chính trị học
  • Luật thương mại quốc tế

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây