Khối D41, D42, D43, D44, D45 thi trường nào? ngành nào?

3863

Các môn thi khối D41 bao gồm: Ngữ văn, Địa và Tiếng Đức

Các môn thi khối D42 bao gồm: Ngữ văn, Địa và Tiếng Nga

Các môn thi khối D43 bao gồm: Ngữ văn, Địa và Tiếng Nhật

Các môn thi khối D44 bao gồm: Ngữ văn, Địa và Tiếng Pháp

Các môn thi khối D45 bao gồm: Ngữ văn, Địa và Tiếng Trung

1. Các trường khối D41, D42, D43, D44, D45

a) Các trường khối D42

b) Các trường khối D44

c) Các trường khối D43, D45

Chỉ có duy nhất 1 trường tuyển sinh khối D43, D45 trong năm 2022 là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

d) Các trường khối D41

Không có trường xét tuyển khối D41 trong năm 2023.

2. Các ngành khối D42, D43, D44, D45

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối D42, D43, D44 và D45 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách toàn bộ các ngành khối D42, D43, D44, D45 năm 2023 chi tiết như sau:

Các ngành khối D42 Ngôn ngữ Nga
Sư phạm tiếng Pháp
Các ngành khối D43 Ngôn ngữ Nhật
Các ngành khối D44 Sư phạm tiếng Pháp
Ngôn ngữ Pháp
Sư phạm Địa lý
Các ngành khối D45 Sư phạm tiếng Trung
Ngôn ngữ Trung Quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây