Khối D26, D27, D28, D29, D30

2560

Các môn thi khối D26 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Pháp

Các môn thi khối D27 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Trung

Các môn thi khối D28 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Trung

Các môn thi khối D29 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Trung

Các môn thi khối D30 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Trung

1. Các trường khối D26, D27, D28, D29, D30

a) Các trường khối D26, D28

b) Các trường khối D29

c) Các trường khối D27, D30

2. Các ngành khối D26, D28, D29

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối D26, D28 và D29 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách toàn bộ các ngành khối D26, D28 và D29 năm 2023 chi tiết như sau:

Các ngành khối D26 Cơ điện tử (Hợp tác đào tạo quốc tế)
Điện tử – Viễn thông (Hợp tác đào tạo quốc tế)
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm công nghệ
Khoa học máy tính
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Các ngành khối D27
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm công nghệ
Khoa học máy tính
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Các ngành khối D28 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm công nghệ
Khoa học máy tính
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Cơ điện tử (Hợp tác đào tạo quốc tế)
Các ngành khối D29

Công nghệ thông tin (Việt – Pháp)
Cơ khí hàng không (PFIEV)
Tin học công nghiệp và tự động hóa (PFIEV)
Thông tin – Thư viện
Sư phạm Vật lý
Kỹ thuật xây dựng
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm công nghệ
Khoa học máy tính
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Các ngành khối D30 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Sư phạm công nghệ
Khoa học máy tính
Công nghệ thông tin
Kế toán
Quản trị kinh doanh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây