Khối D11, D12, D13, D16, D17, D18, D19, D20 thi trường nào?

3463

Các môn thi khối D11 bao gồm: Văn, Vật lí và Tiếng Anh

Các môn thi khối D12 bao gồm: Văn, Hóa học và Tiếng Anh

Các môn thi khối D13 bao gồm: Văn, Sinh học và Tiếng Anh

Các môn thi khối D16 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Đức

Các môn thi khối D17 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Nga

Các môn thi khối D18 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Nhật

Các môn thi khối D19 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Pháp

Các môn thi khối D20 bao gồm: Toán, Địa lí và Tiếng Trung

1. Các trường khối D11, D12, D13, D16, D17, D18, D19, D20

a) Các trường khối D11

b) Các trường khối D12

c) Các trường khối D13

d) Các trường khối D16, D17, D18, D19, D20

Các khối D16, D17, D18, D19, D20 không có trường xét tuyển trong năm 2022.

2. Các ngành khối D12, D13

Để biết chi tiết trường nào tuyển sinh những ngành khối D12, D13 nào vui lòng xem chi tiết trong thông tin tuyển sinh từng trường phía trên.

Danh sách toàn bộ các ngành khối D12, D13 năm 2023 chi tiết như sau:

Các ngành khối D11


Quản trị kinh doanh
Quan hệ quốc tế
Quản lý nhà nước
Ngôn ngữ Anh
Ngôn ngữ Nga
Ngôn ngữ Trung Quốc
Sư phạm Tiếng Anh
Các ngành khối D12 Hóa học
Ngôn ngữ Anh
Sư phạm tiếng Anh
Các ngành khối D13 Công nghệ sinh học
Công nghệ thực phẩm
Điều dưỡng
Ngôn ngữ Anh
Quản trị kinh doanh
Sư phạm tiếng Anh
Y tế Công cộng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây