Khối C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16, C17

1586

Toàn bộ các khối C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16 và C17 đều là các tổ hợp xét tuyển ít được sử dụng nhất trong khối C.

Các môn thi khối C05 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí và Hóa học

Các môn thi khối C06 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí và Sinh học

Các môn thi khối C07 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí và Lịch sử

Các môn thi khối C09 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí và Địa lí

Các môn thi khối C10 bao gồm: Ngữ văn, Hóa học và Lịch sử

Các môn thi khối C12 bao gồm: Ngữ văn, Sinh học và Lịch sử

Các môn thi khối C13 bao gồm: Ngữ văn, Sinh học và Địa lí

Các môn thi khối C16 bao gồm: Ngữ văn, Vật lí và Giáo dục công dân

Các môn thi khối C17 bao gồm: Ngữ văn, Hóa học và Giáo dục công dân

1. Các trường khối C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16 và C17

Các tổ hợp xét tuyển này chỉ có một vài trong đó được sử dụng để xét tuyển ít ngành trong năm 2023, còn lại một số khối không có trường nào sử dụng.

Danh sách chi tiết toàn bộ các trường mỗi khối từ C05, C06, C07, C09 tới C19 như sau:

1. Các trường khối C05

2. Các trường khối C06

  • Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
  • Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

3. Các trường khối C07

  • Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

4. Các trường khối C09

Hiện không có trường nào xét tuyển theo khối C09.

5. Các trường khối C10

Hiện không có trường nào xét tuyển theo khối C10.

6. Các trường khối C12

Hiện không có trường nào xét tuyển theo khối C12.

7. Các trường khối C16

Hiện không có trường nào xét tuyển theo khối C16.

8. Các trường khối C17

Hiện không có trường nào xét tuyển theo khối C17.

2. Các ngành khối C05, C06, C07, C09, C10, C12, C13, C16 và C17

Các ngành khối C05


Sư phạm Vật lý
Công nghệ thực phẩm
Dược học
Bất động sản
Luật kinh tế
Các ngành khối C07 Hiện chưa có
Các ngành khối C09 Hiện chưa có
Các ngành khối C12 Hiện chưa có
Các ngành khối C16 Hiện chưa có
Các ngành khối C17 Hiện chưa có

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây