Khối A12, A14, A15, A17, A18 gồm những môn gì?

1216

Các môn thi khối A12 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội

Các môn thi khối A14 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí

Các môn thi khối A15 bao gồm: Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân

Các môn thi khối A17 bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Vật lý

Các môn thi khối A18 bao gồm: Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

Các trường khối A12, A14, A15, A17, A18

a) Các trường khối A12

b) Các trường khối A14

Năm 2023 không có trường đại học nào xét tuyển các ngành học khối A14

c) Các trường khối A15

d) Các trường khối A17

e) Các trường khối A18

Năm 2023 không có trường đại học nào xét tuyển các ngành học khối A18

2. Các ngành khối A12, A14, A15, A17, A18

Các ngành khối A12

Vật lý học
Sư phạm Vật lý
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Khoa học thư viện
Quản trị kinh doanh
Các ngành khối A15 Lâm sinh
Quản lý tài nguyên rừng
Các ngành khối A17 Công nghệ chế biến lâm sản

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây