Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

0
195

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh năm 2020 theo 4 phương thức xét tuyển, trong đó có 2 phương thức xét tuyển chính là xét học bạ và xét KQ thi TN THPT năm 2020.

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT năm 2020

Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT thường được công bố sau hạn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển khoảng 1 tuần.

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT 2020
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI
Quản lý tài nguyên nước 15
Công nghệ thông tin 17
Kỹ thuật địa chất 15
Thủy văn học 15
Khí tượng khí hậu học 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
Luật 15
Quản lý đất đai 15
Bất động sản 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý biển 15
Kế toán 19
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
Marketing 21
Quản trị kinh doanh 21
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.5
Quản trị khách sạn 20
Ngôn ngữ Anh 15
Sinh học ứng dụng 15
PHÂN HIỆU THANH HÓA  
Công nghệ thông tin 15
Quản lý đất đai 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Kế toán 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15

Điểm chuẩn xét học bạ năm 2020

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét học bạ theo kết quả 3 môn từ điểm TB học tập 3 học kì (2 kì lớp 11 và kì 1 lớp 12) hoặc 2 môn kết hợp với môn thi năng khiếu hoặc xét kết quả học tập trung bình năm lớp 12.

Điểm chuẩn xét học bạ THPT Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT học bạ
Quản trị khách sạn 18
Ngôn ngữ Anh 18
Quản lý tài nguyên và môi trường 18
Quản lý tài nguyên nước 18
Quản lý đất đai 18
Quản lý biển 18
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 18
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 18
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 18
Kỹ thuật địa chất 18
Công nghệ thông tin 18
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
Sinh học ứng dụng 18
Thủy văn học 18
Khí tượng khí hậu học 18
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 18
Marketing 18
Bất động sản 18
Luật 18
Quản trị kinh doanh 18
Kế toán 18

Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020

Điểm sàn ở đây là mức điểm tối thiểu bạn cần đạt để đăng ký xét tuyển các ngành trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020, thường được công bố sau khi có kết quả thi THPT. Các bạn nên tham khảo qua.

Điểm sàn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm sàn 2020
CƠ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI
Quản trị khách sạn 16
Ngôn ngữ Anh 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý tài nguyên nước 15
Quản lý đất đai 15
Quản lý biển 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 16
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
Kỹ thuật địa chất 15
Công nghệ thông tin 16
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Sinh học ứng dụng 15
Thủy văn học 15
Khí tượng khí hậu học 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
Marketing 16
Bất động sản 15
Luật 15
Quản trị kinh doanh 16
Kế toán 16
PHÂN HIỆU THANH HÓA
Toàn bộ các ngành 15

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT 2018 Điểm TT 2019
Cơ sở Hà Nội    
Quản lý tài nguyên nước 13 14.5
Công nghệ thông tin 14 14
Kỹ thuật địa chất 13 14
Thủy văn học 13 14
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 13 15.5
Luật 13 14
Quản lý đất đai 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 13 14
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 13 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 13.5 14
Quản lý biển 13 14
Kế toán 15 14
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 13 15
Quản trị kinh doanh 13 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 14
Phân hiệu Thanh Hóa    
Công nghệ thông tin 14
Quản lý đất đai 13 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 13 14
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 13 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 14
Kế toán 13 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây