Điểm chuẩn Học viện Tòa Án năm 2022

8120

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển của Học viện Tòa Án theo các đối tượng dự tuyển năm 2022.

1. Điểm sàn 2022

Điểm sàn năm 2022 của Học viện Tòa án với tất cả các khối thi và đối tượng và 19.0 điểm.

2. Điểm chuẩn Học viện Tòa Án năm 2022

Tên ngành/Đối tượng dự tuyển Khối thi Điểm chuẩn 2022
Thí sinh nam phía Bắc A00 24.3
A01 22.25
C00 27.75
D01 23.85
Thí sinh nam phía Nam A00 23.35
A01 22.95
C00 26.5
D01 22.1
Thí sinh nữ phía Bắc A00 24.95
A01 22.8
C00 29
D01 25.05
Thí sinh nữ phía Nam A00 24.6
A01 23.8
C00 28
D01 23.4

3. Điểm chuẩn các năm gần nhất

Đối tượng/Khu vực
Khối XT
Điểm chuẩn
2018 2019 2020 2021
Ngành Luật học
Thí sinh Nam phía Bắc A00 18.75 20.55 20.55 23.2
Thí sinh Nam phía Bắc A01 17.35 20.2 20.2 23.9
Thí sinh Nam phía Bắc C00 24.5 24 24 26.5
Thí sinh Nam phía Bắc D01 18.1 20 20 24
Thí sinh Nam phía Nam A00 17.4 20 20 24.25
Thí sinh Nam phía Nam A01 16.85 21.3 21.3 23.55
Thí sinh Nam phía Nam C00 19.75 22.25 22.25 26.5
Thí sinh Nam phía Nam D01 17.85 20.3 20.3 23.15
Thí sinh Nữ phía Bắc A00 18.35 20.35 20.35 24.45
Thí sinh Nữ phía Bắc A01 17.7 20.4 20.4 23.5
Thí sinh Nữ phía Bắc C00 26 26 26 28.25
Thí sinh Nữ phía Bắc D01 21.4 21.7 21.7 26.2
Thí sinh Nữ phía Nam A00 17.15 20.2 20.2 24.25
Thí sinh Nữ phía Nam A01 17.05 20.25 20.25 25.2
Thí sinh Nữ phía Nam C00 22.25 24.5 24.5 27.25
Thí sinh Nữ phía Nam D01 18.15 20.2 20.2 25.7

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây