Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2021

672

Cập nhật điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thương mại theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2021

Điểm chuẩn chính thức trường đại học Thương mại xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2021
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù) 26.2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù) 25.8
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù) 25.8
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 26.55
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 26.3
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 26.8
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 26
Luật kinh tế 26.1
Ngôn ngữ Anh 26.7
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) 27.1
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) 26.15
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại – CLC) 26.1
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 26.35
Kinh tế (Quản lý kinh tế) 26.35
Kinh tế quốc tế 26.95
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 27.1
Kiểm toán 26.55
Kế toán (Kế toán công) 26.2
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp – CLC) 26.1
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 26.6
Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng 27.4
Marketing (Quản trị thương hiệu) 27.15
Marketing (Marketing thương mại) 27.45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 26.2
Quản trị khách sạn 26.15
Quản trị kinh doanh 26.7

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Thương mại năm 2020 như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT 2020
Quản trị kinh doanh 25.8
Quản trị khách sạn 25.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 25.4
Marketing (Marketing thương mại) 26.7
Marketing (Quản trị thương hiệu) 26.15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 26.5
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 26
Kế toán (Kế toán công) 24.9
Kiểm toán 25.7
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 26.3
Kinh tế quốc tế 26.3
Kinh tế (Quản lý kinh tế) 25.15
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 25.3
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) 24.3
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) 26.25
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) 25.4
Luật kinh tế 24.7
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 24.05
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 25.9
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 25.25
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 25.55
Chương trình chất lượng cao
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 24
Tài chính – Ngân hàng 24
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù
Quản trị khách sạn 24.6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.25
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 24.25

Điểm chuẩn Đại học Thương mại trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT 2018 Điểm TT 2019
Quản trị kinh doanh 20.75 23
Quản trị khách sạn 21 23.2
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21 23
Marketing (Marketing thương mại) 21.55 24
Marketing (Quản trị thương hiệu) 20.75 23.3
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 23.4
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 20.9 23.2
Kế toán (Kế toán công) 19.5 22
Kiểm toán 22.3
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) 21.2 23.5
Kinh tế quốc tế 21.25 23.7
Kinh tế (Quản lý kinh tế) 20.3 22.2
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) 20 22.1
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) 19.5 22
Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) 20.7 23
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) 21.05 22.9
Luật kinh tế 19.95 22
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) 19.5 22
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) 20 23,1
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 19.75 22
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) 20.4 22.5
Chương trình chất lượng cao
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) 19.5 20.7
Tài chính – Ngân hàng 19.5 20.5
Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù
Quản trị khách sạn 17.7 21.45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 17.55 20.8
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) 18.55 21.6

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây