Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

209

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Thủ Dầu Một theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2021

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2021
Toán học 15
Giáo dục học 15
Tâm lý học 15
Dinh dưỡng 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
Công nghệ thực phẩm 15
Công nghệ sinh học 15
Hóa học 15
Kỹ thuật môi trường 15
Quan hệ quốc tế 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý đất đai 15
Chính trị học 15
Quản lý nhà nước 15.5
Luật học 17.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc 18
Ngôn ngữ Trung Quốc 17.5
Ngôn ngữ Anh 17.5
Công tác xã hội 15
Truyền thông đa phương tiện 17
Văn hóa học 15
Mỹ thuật 15
Âm nhạc 15
Thiết kế đồ họa 16
Quản lý đô thị 15
Quy hoạch vùng và đô thị 15
Kỹ nghệ gỗ 15
Kiến trúc 15
Kỹ thuật xây dựng 15
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 15
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 15
Công nghệ kỹ thuật ô tô 18
Kỹ thuật cơ điện tử 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15
Kỹ thuật điện 15
Hệ thống thông tin 15
Kỹ thuật phần mềm 16
Công nghệ thông tin 18
Du lịch 16.5
Quản lý công nghiệp 15
Tài chính – Ngân hàng 16.5
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 17.5
Kế toán 17.5
Quản trị kinh doanh 17.5
Sư phạm Lịch sử 19
Sư phạm Ngữ văn 19
Giáo dục Tiểu học 25
Giáo dục Mầm non 19

Điểm chuẩn xét học bạ THPT

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả học tập bậc THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021
Du lịch 19
Chính trị học 17
Truyền thông đa phương tiện 19
Quan hệ quốc tế 18
Tâm lý học 18
Văn hóa học 16
Quản lý đất đai 18
Quản lý nhà nước 19
Quản lý tài nguyên và môi trường 16
Công tác xã hội 18
Ngôn ngữ Hàn Quốc 20
Ngôn ngữ Trung Quốc 20
Ngôn ngữ Anh 20
Dinh dưỡng 15
Kỹ thuật môi trường 15
Toán học 18
Công nghệ thông tin 19.5
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 18
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 18
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 18
Quản lý đô thị 18
Công nghệ thực phẩm 18
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20
Kỹ nghệ gỗ 15
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 17
Kỹ thuật cơ điện tử 17
Quy hoạch vùng và đô thị 15
Kiến trúc 17
Kỹ thuật xây dựng 18
Kỹ thuật điện 17
Quản lý công nghiệp 17
Hệ thống thông tin 18
Kỹ thuật phần mềm 18
Công nghệ sinh học 16
Hóa học 17
Tài chính – Ngân hàng 19
Quản trị kinh doanh 22.5
Kế toán 20
Luật học 20
Mỹ thuật 16
Âm nhạc 17
Thiết kế đồ họa 18.5
Sư phạm Lịch sử 24
Sư phạm Ngữ văn 24
Giáo dục Tiểu học 28.5
Giáo dục Mầm non 24
Giáo dục học 17

Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Thủ Dầu Một xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn xét KQ thi ĐGNL năm 2021
Electrical and Electronic Engineering 550
Chemistry 550
Software Engineering 550
Business Administration 550
Du lịch 550
Chính trị học 550
Truyền thông đa phương tiện 550
Quan hệ quốc tế 550
Tâm lý học 550
Văn hóa học 550
Quản lý đất đai 550
Quản lý nhà nước 550
Quản lý tài nguyên và môi trường 550
Công tác xã hội 550
Ngôn ngữ Hàn Quốc 600
Ngôn ngữ Trung Quốc 600
Ngôn ngữ Anh 600
Dinh dưỡng 550
Kỹ thuật môi trường 550
Toán học 550
Công nghệ thông tin 550
Kỹ thuật điện tử – viễn thông 550
Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu 550
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 550
Quản lý đô thị 550
Công nghệ thực phẩm 550
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 600
Công nghệ kỹ thuật ô tô 600
Kỹ nghệ gỗ 550
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 550
Kỹ thuật cơ điện tử 550
Quy hoạch vùng và đô thị 550
Kiến trúc 550
Kỹ thuật xây dựng 550
Kỹ thuật điện 550
Quản lý công nghiệp 550
Hệ thống thông tin 550
Kỹ thuật phần mềm 550
Công nghệ sinh học 550
Hóa học 550
Tài chính – Ngân hàng 600
Quản trị kinh doanh 700
Kế toán 600
Luật học 600
Mỹ thuật 550
Âm nhạc 550
Thiết kế đồ họa 550
Sư phạm Lịch sử 700
Sư phạm Ngữ văn 700
Giáo dục Tiểu học 800
Giáo dục Mầm non 700
Giáo dục học 550

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây