Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2021

751

Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2021
Quản trị khách sạn 24.5
Ngôn ngữ Anh (Điểm TA >= 5.0) 24
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý tài nguyên nước 15
Quản lý đất đai 19.5
Quản lý biển 15
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.25
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm 25
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15
Kỹ thuật địa chất 15
Công nghệ thông tin 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 24
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 15
Sinh học ưngs dụng 15
Thủy văn học 15
Khí tượng và Khí hậu học 15
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 15
Luật 24
Marketing 26
Bất động sản 23
Quản trị kinh doanh 25.75
Kế toán 24.25

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT các năm gần nhất

Điểm chuẩn xét kết quả thi TN THPT Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020 như sau:

Ngành/Nhóm ngành Điểm chuẩn 2020
TRỤ SỞ CHÍNH TẠI HÀ NỘI
Quản lý tài nguyên nước 15
Công nghệ thông tin 17
Kỹ thuật địa chất 15
Thủy văn học 15
Khí tượng khí hậu học 15
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 15
Luật 15
Quản lý đất đai 15
Bất động sản 15
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Quản lý biển 15
Kế toán 19
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 15
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 16
Marketing 21
Quản trị kinh doanh 21
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 19.5
Quản trị khách sạn 20
Ngôn ngữ Anh 15
Sinh học ứng dụng 15
PHÂN HIỆU THANH HÓA  
Công nghệ thông tin 15
Quản lý đất đai 15
Công nghệ kỹ thuật môi trường 15
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 15
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Kế toán 15
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15

Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong 2 năm gần nhất (2018 – 2019)

Ngành/Nhóm ngành Năm 2018 Năm 2019
Cơ sở Hà Nội    
Quản lý tài nguyên nước 13 14.5
Công nghệ thông tin 14 14
Kỹ thuật địa chất 13 14
Thủy văn học 13 14
Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 13 15.5
Luật 13 14
Quản lý đất đai 13.5 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 13 14
Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ 13 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 13.5 14
Quản lý biển 13 14
Kế toán 15 14
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 13 15
Quản trị kinh doanh 13 14.5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15 14
Phân hiệu Thanh Hóa    
Công nghệ thông tin 14
Quản lý đất đai 13 14
Công nghệ kỹ thuật môi trường 13 14
Kỹ thuật trắc địa bản đồ 13 14
Quản lý tài nguyên và môi trường 14
Kế toán 13 14
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây