Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022

967

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Nông lâm TPHCM theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.

1. Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM năm 2022 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2022
Học bạ THPT Điểm thi THPT
a. Chương trình chuẩn học tại TPHCM
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 21 19
Ngôn ngữ Anh 26.5 21
Kinh tế 26.2 21.5
Quản trị kinh doanh 26.3 21
Bất động sản 25.2 18
Kế toán 26.8 23
Công nghệ sinh học 26.9 19
Khoa học môi trường 20 16
Hệ thống thông tin 25.5 21.5
Công nghệ thông tin 27 23.5
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 25.5 19.5
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25.7 20.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 26.6 22.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.1 17
Công nghệ kỹ thuật hóa học 26.5 20
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 22.5 16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 25.7 21
Kỹ thuật môi trường 22.1 16
Công nghệ thực phẩm 26.5 21
Công nghệ chế biến thủy sản 24 16
Công nghệ chế biến lâm sản 20 16
Chăn nuôi 23.3 16
Nông học 21 17
Bảo vệ thực vật 23.8 17
Kinh doanh nông nghiệp 23.1 17
Phát triển nông thôn 19 16
Lâm học 19 16
Lâm nghiệp đô thị 19 16
Quản lý tài nguyên rừng 19 16
Nuôi trồng thủy sản 20 16
Thú y 27.7 23
Quản lý tài nguyên và môi trường 24.9 16
Quản lý đất đai 24.8 18.5
Tài nguyên và du lịch sinh thái 23 17
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 20 16
b. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao học tại TPHCM
Công nghệ thực phẩm (CTTT) 26.5 21
Thú y (CTTT) 27.7 23
Quản trị kinh doạnh (CLC) 25.3 19.5
Công nghệ sinh học (CLC) 25.9 17
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) 24.5 17.75
Công nghệ thực phẩm (CLC) 25.5 18
c. Chương trình học tại Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh 18 15
Bất động sản 18 15
Kế toán 18 15
Công nghệ thông tin 18 15
Nông học 18 15
Lâm nghiệp đô thị 18 15
Thú y 18 16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái 18 15
c. Chương trình học tại Phân hiệu Ninh Thuận
Ngôn ngữ Anh 18 15
Quản trị kinh doanh 18 15
Kế toán 18 15
Công nghệ sinh học 18 15
Công nghệ thông tin 18 15
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo 18 15
Công nghệ thực phẩm 18 15
Nông học 18 15
Nuôi trồng thủy sản 18 15
Thú y 18 16
Giáo dục mầm non / 19
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) / 17

2. Điểm chuẩn các năm gần nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Nông lâm TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT các năm gần nhất như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn
2019 2020 2021
a. Chương trình chuẩn học tại TPHCM
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 18 18.5 19
Ngôn ngữ Anh 18 23 26
Kinh tế 19 22.5 23.5
Quản trị kinh doanh 20.5 23.3 24.5
Bất động sản / 19 22.75
Kế toán 20.25 23.3 24.25
Công nghệ sinh học / 23 22.75
Khoa học môi trường 16 16 16
Hệ thống thông tin / 17 23.25
Công nghệ thông tin 24.25
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18 21 22
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 19 21.5 22.5
Công nghệ kỹ thuật ô tô 20.5 22.75 23.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17 17.75 20
Công nghệ kỹ thuật hóa học 19 20.5 22.25
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 16 16
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 19 21.25 23
Kỹ thuật môi trường 16 16 16
Công nghệ thực phẩm 20 23 23
Công nghệ chế biến thủy sản 16 16 16
Công nghệ chế biến lâm sản 15 16 16
Chăn nuôi 16 19 18.25
Nông học 18 17.25 17
Bảo vệ thực vật 18 19.5 19
Kinh doanh nông nghiệp 16.75 19 21
Phát triển nông thôn 16 16 16
Lâm học 15 16 16
Lâm nghiệp đô thị / 16 16
Quản lý tài nguyên rừng 15 16 16
Nuôi trồng thủy sản 16 16 16
Thú y 21.25 24.5 24.5
Quản lý tài nguyên và môi trường 16 16 17
Quản lý đất đai 16 19 21.75
Tài nguyên và du lịch sinh thái / 16 17
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên / 16 16
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 16 16 /
b. Chương trình tiên tiến, chất lượng cao học tại TPHCM
Công nghệ thực phẩm (CTTT) 18 19 23
Thú y (CTTT) 21.25 24.5 25
Quản trị kinh doạnh (CLC) 19 20.7 23.25
Công nghệ sinh học (CLC) 17 16.25 18
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) 16 16.25 17
Công nghệ thực phẩm (CLC) 18 19 23
Kỹ thuật môi trường (CLC) 16 16 16
c. Chương trình học tại Phân hiệu Gia Lai
Quản trị kinh doanh / 15 15
Bất động sản / 15 /
Kế toán / 15 15
Công nghệ thông tin / 15 15
Công nghệ thực phẩm / 15 15
Lâm học / 15 15
Nông học / 15 15
Quản lý đất đai / / 15
Lâm nghiệp đô thị / / /
Thú y / 16 16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / / /
c. Chương trình học tại Phân hiệu Ninh Thuận
Ngôn ngữ Anh / / 15
Quản trị kinh doanh / 15 15
Kế toán / 15 15
Công nghệ sinh học / / /
Công nghệ thông tin / / 15
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo / 15 15
Công nghệ thực phẩm / / /
Quản lý đất đai / / 15
Nông học / 15 15
Nuôi trồng thủy sản / 15 15
Thú y / 16 16
Tài nguyên và Du lịch sinh thái / 15 15
Bất động sản / 15 /
Giáo dục mầm non / / /
Giáo dục mầm non (Hệ cao đẳng) / / /

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây