Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022

2923

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng theo các phương thức tuyển sinh năm 2022.

1. Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng năm 2022 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2022
Học bạ THPT ĐGNL Điểm thi THPT
a. Chương trình chuẩn
Sư phạm tiếng Anh 28.5 / 26.34
Sư phạm tiếng Pháp 25.99 / 21.68
Sư phạm tiếng Trung Quốc 27.88 / 23.73
Ngôn ngữ Anh 27.45 802 22.74
Ngôn ngữ Nga 25.1 685 1.1
Ngôn ngữ Pháp 26.15 767 15.44
Ngôn ngữ Trung Quốc 27.58 830 24.43
Ngôn ngữ Nhật 27.47 829 21.61
Ngôn ngữ Hàn Quốc 27.91 839 23.59
Ngôn ngữ Thái Lan 26.3 824 22.19
Quốc tế học 26.68 743 17.67
Đông phương học 26.34 720 19.6
b. Chương trình chất lượng cao
Ngôn ngữ Anh (CLC) 26.77 759 17.13
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) 27.42 839 22.88
Ngôn ngữ Nhật (CLC) 27.32 755 20.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) 27.37 793 23.4
Quốc tế học (CLC) 25.95 721 18.19
Đông phương học (CLC) 25.01 737 20.39

2. Điểm chuẩn các năm gần nhất

Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng các năm gần nhất như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn
2019 2020 2021
a. Chương trình chuẩn
Sư phạm tiếng Anh 23.63 26.4 27.45
Sư phạm tiếng Pháp 16.54 17.72 21
Sư phạm tiếng Trung Quốc 22.54 24.15 25.6
Ngôn ngữ Anh 22.33 23.64 25.58
Ngôn ngữ Nga 18.13 15.03 18.58
Ngôn ngữ Pháp 19.28 20.05 22.34
Ngôn ngữ Trung Quốc 23.34 24.53 25.83
Ngôn ngữ Nhật 22.86 24.03 25.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc 20.3 22.41 26.55
Ngôn ngữ Thái Lan 20.3 22.41 22.51
Quốc tế học 20.25 21.75 24
Đông phương học 20.89 21.58 23.91
b. Chương trình chất lượng cao
Ngôn ngữ Anh (CLC) 20 22.05 24.44
Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) 22.05 23.49 25.45
Ngôn ngữ Nhật (CLC) 21.56 23.88 24.8
Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) 22.06 24.39 25.83
Quốc tế học (CLC) 19.39 21.04 23.44
Đông phương học (CLC) / / 21.68

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây