Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM năm 2021

239

Cập nhật thông tin mới nhất về điểm chuẩn, điểm trúng tuyển chính thức của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM theo các phương thức tuyển sinh năm 2021.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM năm 2021

Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn 2021
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 25.35
Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 27.4
Khoa học dữ liệu 26.85
Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng 24.35
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18
Khoa học môi trường 17.5
Kỹ thuật địa chất 17
Địa chất học 17
Công nghệ vật liệu 22
Khoa học vật liệu 19
Hóa học 25.65
Vật lý y khoa 24.5
Kỹ thuật hạt nhân 19
Hải dương học 18
Vật lý học 18
Công nghệ sinh học 25.5
Sinh học 19
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) 23
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 26.9
Khoa học môi trường (Chất lượng cao) 17.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) 24.6
Hóa học (Chất lượng cao) 24.5
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 25
Sinh học (Chất lượng cao) 19
Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) 28
Công nghệ thông tin (Liên kết Việt – Pháp) 25.25
Hóa học (Liên kết Việt – Pháp) 22

Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của ĐHQGHCM như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn xét KQ thi ĐGNL năm 2021
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 720
Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 930
Khoa học dữ liệu 910
Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng 700
Công nghệ kỹ thuật môi trường 650
Khoa học môi trường 650
Kỹ thuật địa chất 610
Địa chất học 610
Công nghệ vật liệu 650
Khoa học vật liệu 650
Hóa học 811
Vật lý y khoa 800
Kỹ thuật hạt nhân 650
Hải dương học 660
Vật lý học 650
Công nghệ sinh học 850
Sinh học 650
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) 650
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 870
Khoa học môi trường (Chất lượng cao) 650
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) 760
Hóa học (Chất lượng cao) 760
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 800
Sinh học (Chất lượng cao) 700
Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) 977
Công nghệ thông tin (Liên kết Việt – Pháp) 757
Hóa học (Liên kết Việt – Pháp) 760

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng, UTXT

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHCM xét tuyển thẳng và UTXT năm 2021 như sau:

Tên ngành/Chương trình đào tạo Điểm chuẩn xét tuyển thẳng và UTXT 2021
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 8.5
Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin 8.6
Khoa học dữ liệu 8.5
Nhóm ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng 8.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường 8.5
Khoa học môi trường 8.5
Kỹ thuật địa chất 8.5
Địa chất học 8.5
Công nghệ vật liệu 8.5
Khoa học vật liệu 8.5
Hóa học 8.6
Vật lý y khoa 8.5
Kỹ thuật hạt nhân 8.5
Hải dương học 8.5
Vật lý học 8.5
Công nghệ sinh học 8.5
Sinh học 8.5
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) 8.5
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 8.6
Khoa học môi trường (Chất lượng cao) 8.5
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao) 8.5
Hóa học (Chất lượng cao) 8.5
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) 8.5
Sinh học (Chất lượng cao) 8.5
Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) 8.9
Công nghệ thông tin (Liên kết Việt – Pháp) 8.5
Hóa học (Liên kết Việt – Pháp) 8.5

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây