Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

0
272

Cập nhật thông tin điểm chuẩn, điểm trúng tuyển mới nhất năm 2021 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thông tin điểm chuẩn chi tiết như sau:

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội được tổng hợp theo tất cả các phương thức xét tuyển của trường. Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:

Tên ngành/chương trình học Điểm chuẩn 2021
Ngôn ngữ Hàn Quốc 26.45
Ngôn ngữ Nhật 25.81
Ngôn ngữ Trung Quốc 26.19
Thiết kế thời trang 24.55
Phân tích dữ liệu kinh doanh 23.8
Robot và trí tuệ nhân tạo 24.2
Quản trị khách sạn 24.75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.3
Du lịch 24.75
Kinh tế đầu tư 25.05
Ngôn ngữ Anh 25.89
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 26.1
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 23.45
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 23.8
Công nghệ vật liệu dệt, may 22.15
Công nghệ dệt, may 24.0
Công nghệ thực phẩm 23.75
Công nghệ kỹ thuật môi trường 20.8
Công nghệ kỹ thuật hóa học 22.05
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 26.0
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 24.25
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24.6
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 23.9
Công nghệ kỹ thuật ô tô 25.25
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25.35
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24.35
Công nghệ thông tin 26.05
Công nghệ kỹ thuật máy tính 25.1
Hệ thống thông tin 25.25
Kỹ thuật phần mềm 25.4
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 25.05
Khoa học máy tính 25.65
Quản trị văn phòng 24.5
Quản trị nhân lực 25.65
Kiểm toán 25.0
Kế toán 24.75
Tài chính – Ngân hàng 25.45
Marketing 26.1
Quản trị kinh doanh 25.3

Điểm chuẩn xét HSG cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội xét tuyển theo học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế như sau:

Tên ngành/chương trình học Điểm chuẩn 2021
Ngôn ngữ Anh 23.54
Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.62
Ngôn ngữ Nhật 23.75
Ngôn ngữ Trung Quốc 26.01
Thiết kế thời trang 26.04
Phân tích dữ liệu kinh doanh 25.72
Robot và trí tuệ nhân tạo
Quản trị khách sạn 23.68
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.41
Du lịch 23.95
Kinh tế đầu tư 24.38
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23.78
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 23.0
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 23.0
Công nghệ vật liệu dệt, may 23.0
Công nghệ dệt, may 23.68
Công nghệ thực phẩm 24.06
Công nghệ kỹ thuật môi trường 24.92
Công nghệ kỹ thuật hóa học 23.94
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 25.07
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 24.12
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 23.84
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 24.39
Công nghệ kỹ thuật ô tô 23.58
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 26.38
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23.44
Công nghệ thông tin 25.01
Công nghệ kỹ thuật máy tính 24.21
Hệ thống thông tin 25.96
Kỹ thuật phần mềm 23.08
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 24.09
Khoa học máy tính 25.03
Quản trị văn phòng 23.0
Quản trị nhân lực 24.15
Kế toán 24.74
Tài chính – Ngân hàng 23.99
Marketing 24.06
Quản trị kinh doanh 23.52

Điểm chuẩn xét kết quả học tập THPT năm 2021

Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2021 của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:

Tên ngành/chương trình học Điểm chuẩn xét HSG cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế
Thiết kế thời trang 22.6
Ngôn ngữ Anh 23.88
Ngôn ngữ Hàn Quốc 22.28
Quản trị kinh doanh 22.25
Marketing 25.93
Tài chính – Ngân hàng 25.5
Kế toán 24.54
Kiểm toán 24.68
Khoa học máy tính 25.64
Kỹ thuật phần mềm 25.29
Công nghệ thông tin 25.95
Công nghệ kỹ thuật ô tô 25.87
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 29.2
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 25.45
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.03
Quản trị khách sạn 25.01

Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội các năm trước

Điểm chuẩn năm 2020:

Ngành/Nhóm ngành Điểm chuẩn 2020
Thiết kế thời trang 22.8
Quản trị kinh doanh 23.55
Marketing 24.9
Tài chính – Ngân hàng 23.45
Kế toán 22.75
Kiểm toán 22.3
Quản trị nhân lực 24.2
Quản trị văn phòng 22.2
Khoa học máy tính 24.7
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 23.1
Kỹ thuật phần mềm 24.3
Hệ thống thông tin 23.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính 24
Công nghệ thông tin 25.6
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 23.9
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 25.3
Công nghệ kỹ thuật ô tô 25.1
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 22.45
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 24.1
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24.4
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 23.2
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 26
Công nghệ kỹ thuật hóa học 18
Công nghệ kỹ thuật môi trường 18.05
Công nghệ thực phẩm 21.05
Công nghệ dệt, may 22.8
Công nghệ vật liệu dệt, may 18.5
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 21.95
Ngôn ngữ Anh 22.73
Ngôn ngữ Trung Quốc 23.29
Ngôn ngữ Hàn Quốc 23.44
Ngôn ngữ Nhật 22.4
Kinh tế đầu tư 22.6
Du lịch 24.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23
Quản trị khách sạn 23.75
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu 21.5

Điểm chuẩn các năm 2018, 2019:

Ngành/Nhóm ngành Điểm TT 2018 Điểm TT 2019
Thiết kế thời trang 18.7 20.35
Quản trị kinh doanh 18.4 20.5
Marketing 19.85 21.65
Tài chính – Ngân hàng 18.25 20.2
Kế toán 18.2 20
Kiểm toán 17.05 19.3
Quản trị nhân lực 18.8 20.65
Quản trị văn phòng 17.45 19.3
Khoa học máy tính 18.75 21.15
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 16.6 19.65
Kỹ thuật phần mềm 18.95 21.05
Hệ thống thông tin 18 20.2
Công nghệ kỹ thuật máy tính 18.3 20.5
Công nghệ thông tin 20.4 22.8
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 18.85 20.85
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 20.15 22.35
Công nghệ kỹ thuật ô tô 19.5 22.1
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 17.05 19.15
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 18.9 20.9
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 17.35 19.75
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 20.45 23.1
Công nghệ kỹ thuật hóa học 16.1 16.95
Công nghệ kỹ thuật môi trường 16 16
Công nghệ thực phẩm 17 19.05
Công nghệ dệt, may 19.3 20.75
Công nghệ vật liệu dệt, may 16.2
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 17.85
Ngôn ngữ Anh 18.91 21.05
Ngôn ngữ Trung Quốc 19.46 21.5
Ngôn ngữ Hàn Quốc 21.23
Ngôn ngữ Nhật
Kinh tế đầu tư 16 18.95
Du lịch 20 22.25
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 18.5 20.2
Quản trị khách sạn 19 20.85
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây